MV513K Právní problémy reklamy

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:40–18:10 126
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV513K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 18:15–19:45 126, P. Hajn
MV513K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hajn
Předpoklady
! MV513Zk Reklama a právo
Absolventi budou seznámení s právním rámcem reklamy (viz jednotlivá témata v osnově). Na základě tohoto integrafovaného postupu, který zahrnuje civilněprávní i veřejnoprávní regulaci reklamy, budou schopni posoudit soulad reklamy s právem. Budou připraveni sami se podílet na tvorbě marketingových opatření. Budou připraveni na činnost v orgánech regulace reklamy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Absolventi budou seznámení s právním rámcem reklamy (viz jednotlivá témata v osnově). Na základě tohoto integrafovaného postupu, který zahrnuje civilněprávní i veřejnoprávní regulaci reklamy, budou schopni posoudit soulad reklamy s právem. Budou připraveni sami se podílet na tvorbě marketingových opatření. Budou připraveni na činnost v orgánech regulace reklamy.
Osnova
 • 1. Reklama a Smlouva o založení Evropského společenství
 • 2. Reklama a Směrnice o nekalých obchodních praktikách
 • 3. Reklama a ochrana osobnosti
 • 4. Reklama a autorské právo
 • 5. Soukromoprávní a veřejnoprávní vymáhání reklamního práva
 • 6. Nové formy marketingu (buzzy marketing, guerilla marketing, product placement) a právo
Literatura
 • Články v odborných časopisech - upřesnění bude provedeno v průběhu seminární výuky.
 • Hajn, P. Právo proti nekalé soutěži v Evropské unii a České republice, In Hurdík, Fiala, Selucká (Eds.) Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004, Masarykova univerzita, Brno 2006
 • Články v odborných časopisech
 • Náhradní obsah: Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, 5. vydání, C.H. Beck, 2007, partie o nekalé soutěži
 • WINTER, Filip. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001. 143 s. ISBN 80-86199-31-2. info
 • HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 329 s. ISBN 8021022825. info
Výukové metody
případová metoda, odpovědi na otázky zadané učitelem, pozorování reklam v praxi prováděné studenty, diskuse
Metody hodnocení
vypracování zadaných případových studií, zjištění(pomocí sociologických metod) příkladů k jednotlivým tématům - hodnocena bude kreativita řešení a reprezentativnost zjištěných příkladů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016.