MV913K Měnové a devizové právo

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:40 038
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV913K/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé úterý 16:00–17:40 038, J. Schweigl
Předpoklady
! MV913Z Měnové a dev. p. sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 71 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 67/71, pouze zareg.: 0/71, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/71
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty (zejména studenty obou právních i ekonomických oborů) se orientovat v právní problematice měnového a devizového práva a porozumět roli centrálních bank a finančního arbitra v této oblasti.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen definovat základní instituty měnového a devizového práva a měnové politiky a vysvětlit fungování centálního bankovnictví ve světě. Měl by být schopen řešit praktické příklady.
Osnova
  • Měnové právo a jeho regulace. Devizové právo. ČNB, Evropská centrální banka, centrální bankovnictví ve světě.
Literatura
  • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999. 741 s. ISBN 80-85943-89-1. info
  • VENCOVSKÝ, František. Dějiny bankovnictví v Českých zemích. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut, 1999. 594 s. ISBN 80-7265-030-0. info
  • JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2. info
  • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
Výukové metody
Přednášky a semináře s diskusí.
Metody hodnocení
Kolokvium - téma práce a rozpravy bude sděleno se zahájením výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MV913K