MVV1568K Law of Domain Names and Online Marketing

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dominika Collett (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Svoboda (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
It is recommended that participants have basic knowledge of intellectual property and private (civil) law.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 32/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to: understand the basic concepts of trademark law; understand and apply both substantive and procedural provisions governing alternative dispute resolution; write a complaint against a cybersquatter under Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy; wirte a response to a complaint under Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen sepsat a za pomocí speciálního informačního systému podat elektronickou stížnost nebo odpověď v rámci sporného řízení o doménové jméno (UDRP). Student bude umět aplikovat ustanovení správního, civilního, evropského a mezinárodního práva na problémy spojené s doménami, internetovým marketingem a internet governance.
Osnova
  • 2. Domain name, System of domain names, domain name market 3. Legal nature of domain names, Transfers of domain names, Abusive use of domain names Cybersquatting, 4. Domain names and IP - Introduction to IP in general 5. Domain names and IP - Cybersquatting and violation of intellectual property 6. Cybersquatting in light of unfair competition 7. Domain disputes 8. Alternative dispute resoultion in generic TLD 9. EU domain 10. ADR in .eu domain 11. Simulated UDRP arbitration 12. Simulated UDRP arbitration 13. Final lesson, awarding of colloquia
Literatura
  • WIPO Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy
  • flow chart of a .eu proceeding
  • .eu aůternatve dispute resolution rules
Výukové metody
lectures, moot court, discussion, e-learning
Metody hodnocení
Students will have to take part in a simulated UDRP procedure as complainants, defendants or panelists. They have to submit their complaint/response/decision (4-8 pages long) in writing and present their work in the class.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/MVV1568K