MVV203K Zdravotnické právo I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Iva Koukalová (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV203K/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 18:00–19:40 042, M. Koščík, F. Křepelka
MVV203K/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé úterý 18:00–19:40 315, M. Koščík, F. Křepelka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 58/40, pouze zareg.: 12/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět bude zaměřen na základní teoretické otázky zdravotnického práva. Akcentován bude interdisciplinární charakter, tj. zejména provázanost občanského, trestního a správního práva. Předmět bude věnován obecným teoretickým otázkám zdravotnického práva, budou analyzována práva pacienta, občanskoprávní a trestní odpovědností poskytovatelů zdravotních služeb. Studenti budou seznámeni s aktuální vnitrostátní, mezinárodní a evropskou legislativou.
Osnova
  • Sem. č. 1. Úvod do zdravotnického práva, práva a povinností pacientů a poskytovatelů zdravotní péče - Mgr. Pavelek
  • Sem. č. 2. Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - Mgr. Pavelek
  • Sem. č. 3. Postavení zdravotnických pracovníků v trestním řízení - Dr. Vojtíšek
  • Sem. č. 4. Financování zdravotnictví - Dr. Koščík
  • Sem. č. 5. Přeshraniční péče - doc. Křepelka
  • Sem. č. 6. Přednáška z praxe
Literatura
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004. 135 s. ISBN 8086199894. info
Výukové metody
Frontální výuka, diskuze, řešení praktických příkladů.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky budou upřesněny na prvním semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MVV203K