MVV203K Zdravotnické právo

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radislav Bražina (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV203K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 18:15–19:45 258, L. Prudil
MVV203K/02: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 18:15–19:45 257, L. Prudil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/40, pouze zareg.: 20/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům oblast zdravotnického práva, zejména pak jeho veřejnoprávní aspekty. V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními instituty zdravotnického práva a s vazbami na jednotlivá právní odvětví. Nedílnou součástí je diskuze modelových příkladů. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni orientovat se v příslušné právní úpravě a pochopit systematiku veřejného zdravotnického práva. Návazně pak mohou studenti absolvovat předmět MVV3068K Medicínské právo v praxi. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vykonat závěrečný písemný test.
Osnova
  • 1) Poskytovatelé zdravotních služeb (nemocnice atd.)
  • 2) VZP a další zdravotní pojišťovny, zdravotní pojištění jednotlivců, zdravotní pojištění cizinců
  • 3) Přeshraniční péče
  • 4) Úloha správních orgánů
  • 5) Financování zdravotnictví
  • 6) Postavení České lékařské komory a České stomatologické komory
  • 7) Farmakologie, léčiva a jejich uvádění na trh (vč. patentování)
Literatura
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004. 135 s. ISBN 8086199894. info
Výukové metody
Frontální výuka, diskuze, řešení praktických příkladů. Výuka bude probíhat ve 4 šestihodinových blocích, které budou obsahovat související témata.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky budou upřesněny na prvním semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 04:00, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému