SOC022 Introduction to Cyber Law

Právnická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Předpoklady
This course is suitable for students of law. There are no special requirements or prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course, student should be able to:
- understand basic issues in private and public legal regulation of ICT
- analyze and solve particular problems jurisdiction on the internet
- analyze and solve particular problems of electronic contracting
- analyze and solve particular problems of intellectual property on-line
- analyze and solve particular problems of cybercrime
Osnova
 • Introduction to cyberlaw and ICT law
 • Applicability of law on the internet - collision questions
 • Responsibility of information intermediaries
 • Electronic documents and electronic contracting
 • Domain names and domain disputes
 • Concept of on-line intellectual property and legal regime of open licences
 • Legal protection of software
 • Privacy and personal data on the internet
 • Cybercrime
 • Conclusions, assessment of assignments
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy / all readings will be provided within the interactive syllabus
 • POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2. info
Výukové metody
interactive seminars (students always receive readings in advance)
Metody hodnocení
The credits are awarded upon active participation at discussions in seminars (40%) and written semester paper (comparative assignment - 60%)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.