MV862K Praxe řízení před Evropským soudem pro lidská práva

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Petrová (cvičící), Mgr. Lenka Sochorová (zástupce)
Garance
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 1085 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu zaměřit se na řízení před Evropským soudem pro lidská práva tak, aby si jeho absolventi osvojili praktické dovednosti zvyšující jejich kompetenci participovat na tomto řízení z pozice různých právnických profesí.
Osnova
  • 1. Systém evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ochrana lidských práv v Radě Evropy a v Evropské unii.
  • 2. Činnost Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.
  • 3. Průběh řízení před Evropským soudem pro lidská práva.
  • 4. Role advokátů, soudů a ostatních státních orgánů v řízení před Evropským soudem pro lidská práva.
  • 5. Praktická formulace podání.
  • 6. Případové studie.
Literatura
    doporučená literatura
  • KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. info
Výukové metody
Přednášky. Skupinové diskuse. Případové studie. Domácí přípravy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/MV862K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 11. 2017 04:45, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému