EN

PrF:MVV1968K Praxe mez.-právní ochrany dětí - Informace o předmětu

MVV1968K Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV1968K/01: Po 4. 3. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Po 18. 3. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Po 1. 4. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Po 15. 4. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Po 29. 4. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Po 13. 5. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Z. Kapitán
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět širokým souvislostem mezinárodněprávní ochrany dětí;
aplikovat nástroje mezinárodního práva a práva EU při mezinárodněprávní ochraně dětí;
vhodně volit právní i neprávní instrumenty úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi;
definovat faktické limity činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí;
popsat právní režim případů přeshraničního vymáhání výživného, mezinárodních únosů dětí, mezinárodních adopcí a jiných právních vztahů souvisejících s mezinárodněprávní ochranou dětí.
Osnova
 • Mezinárodněprávní ochrana dětí v kontextu rodinné politiky v České republice.
 • Právní ochrana nebo sociální práce?
 • Mezinárodněprávní ochrana dětí - prameny úpravy a jejich vztah.
 • Mezinárodní adopce - adopční procedura.
 • Mezinárodní civilní únosové právo.
 • Přeshraniční vymáhání výživného.
 • Práva dětí a judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.
 • Advokát a mezinárodněprávní ochrana dětí.
 • Úloha psychologa v činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Mediace a mezinárodněprávní ochrana dětí.
 • Aktuální otázky koncepce sociálně-právní ochrany.
 • Případové studie.
Literatura
  doporučená literatura
 • DUNN, Virginia a Veronica LACHKOVIC. Family Law in Practice. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 308 s. ISBN 978-0-19-957920-4. info
 • BLAIR, Marianne D. a Barbara STARK. Family Law in the World Community: Cases, Materials, and Problems in Comparative and International Family Law. 2nd ed. Durhaem: Carolina Academic Press, 2009. 911 s. ISBN 978-1-59460-560-4. info
 • POLÁŠKOVÁ, Eva. Plánovaná lesbická rodina. Klíčové aspekty přechodu k rodičovství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 250 s. ISBN 978-80-210-5013-6. info
 • PAULITZ, Harald et al. Adoption. Positionen. Impulse. Perspektiven. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 2006. 379 s. ISBN 978-3-406-55218-2. info
 • LOWE, Nigel a Mark EVERALL. The New Brussels II Regulation. A Supplement to International Movement of Children. 1st ed. Bristol: Jordan Publishing, 2005. 170 s. ISBN 978-1-84661-004-2. info
Výukové metody
Přednášky.
Skupinové diskuse.
Případové studie.
Domácí přípravy.
Metody hodnocení
Dva průběžné písemné úkoly.
Písemná práce - skupinový projekt, nebo individuální esej, nebo individiuální analýza vybraného problému.
Ústní kolokvium - prezentace a obhajoba písemné práce před vyučujícím a ostatními studenty.
Informace učitele
Účast ve cvičeních je povinná.
The active attendance at the exercises is required.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MVV1968K