CS

PrF:MVV57902K Acquisitions&Company Financing - Course Information

MVV57902K Acquisitions and Company Financing in the International and National Environment

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Suchý (seminar tutor), JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. (deputy)
Supervisor
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVV57902K/01: Wed 6. 3. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, Wed 13. 3. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, Wed 27. 3. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, Wed 3. 4. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, Wed 10. 4. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, Wed 24. 4. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025, I. Telecký
Prerequisites (in Czech)
( MP405Z Commercial Law I || CM405Z Commercial Law I ) && MP506Z Commercial Law II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 15/20, only registered: 1/20
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto předmětu bude student rozumět základním principům univerzálně uplatňovaným při akvizicích obchodních společností. Student bude schopen: navrhnout strukturu transakce, vypracovat Letter of Intent, dohodu o mlčenlivosti (NDA), provést právní prověrku (Due Diligence) a vypracovat jednoduchou smlouvu o koupi akcií (SPA), smlouvu o úschově (Escrow) a akcionářskou smlouvu (SHA).
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok: Úvod do M&A. Úspěšné a neúspěšné transakce. Seznámení s problematikou a praxí. Vysvětlení case study na bázi informačního memoranda. Vysvětlení základních aspektů LOI a NDA. Zadání úkolu.
  • 2. blok: Revize zpracovaných úkolů. Právní Due Diligence. Praktická cvičení simulující reálnou právní prověrku při akvizici společnosti (celkem 10 cvičení z různých právních oborů – obchodní právo, pracovní právo, nemovitosti, sporná agenda apod.). Zadání úkolu.
  • 3. blok: Revize zpracovaných úkolů. Detailní vysvětlení smlouvy o koupi akcií (SPA). Praktické příklady (celkem 6 příkladů – metody kontraktace, kalkulace ceny, účetní dokumentace apod.). Zadání úkolu.
  • 4. blok: Revize zpracovaných úkolů. Vysvětlení smlouvy o úschově (Escrow) a akcionářské smlouvy (SHA). Daňové aspekty M&A. Externí host (cca 45 min). Závěrečný test.
Literature
    recommended literature
  • Eliáš/Pokorná/Dvořák: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. C. H. Beck, 6. vydání, 2010 a specializované články
Teaching methods
Theoretical preparation at home, working on practical papers at the course, practical materials.
Assessment methods (in Czech)
100% účast na semináři. Aktivní přístup k zadaným úkolům. V průběhu 4 vyučovacích bloků odevzdat alespoň jednu ze tří zadaných samostatných prací. V rámci závěrečného testu dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/MVV57902K