Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Obchodněprávní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Obchodněprávní studia
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Všeobecná veřejná správa
bakalářský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Finanční správa
bakalářský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Správa sociálního zabezpečení
bakalářský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Katastrální správa
bakalářský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Veřejná správa
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Veřejná správa (kombinovaný)
navazující kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Právo a právní věda
Master's degree programme, 5 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Právo a právní věda
magisterský prezenční
Name in Czech: Právo a právní věda
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Teorie práva
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie práva (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Teorie práva (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Trestní právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Trestní právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ústavní právo a státověda (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Ústavní právo a státověda (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral full-time
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Obchodní právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Obchodní právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Obchodní právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Pracovní právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Pracovní právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Pracovní právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Občanské právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Občanské právo (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Občanské právo (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: International Private Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: International Private Law (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: International Private Law (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: International and European Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: International and European Law (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: International and European Law (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Law of Information and Communication Technologies
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Law Information and Communication Technologies (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Law Information and Communication Technologies (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Financial Law and Financal Science
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Financial Law and Financal Science (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Financial Law and Financal Science (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Polish Polish

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Intellectual Property Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Intellectual Property Law (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Intellectual Property Law (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Legal Theory and Public Affairs
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Legal theory and Public Affairs
doctoral full-time
Name in Czech: Legal theory and Public Affairs
doctoral combined
Name in Czech: Comparative Constitutional Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Comparative Constitutional Law (jednooborový)
doctoral full-time
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6804 B-PSP Legal Specializations
Name in Czech: Právní specializace
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Místní správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Živnostenské právo
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo a podnikání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Teorie a praxe přípravného řízení trestního
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právní vztahy k nemovitostem
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo a mezinárodní obchod
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo sociálního zabezpečení
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/10/2001 – 31/10/2015
Name in Czech: Právo a finance
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/10/2015
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Obchodněprávní studia
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Právo a podnikání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo sociálního zabezpečení
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/10/2001 – 31/10/2015
Name in Czech: Právní vztahy k nemovitostem
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo a mezinárodní obchod
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Teorie a praxe přípravného řízení trestního
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo a finance
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/10/2015
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Obchodněprávní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
B6807 B-VS Public Policy
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
N6807 N-VS Public Policy
Name in Czech: Veřejná správa
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Veřejná správa
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2022
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2022
M6805 M-PPV Law and Legal Science
Name in Czech: Právo a právní věda
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Právo
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo a česko-slovenská právna komparatistika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo
Master's degree programme, distance form, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
P6810 D-TPV4 Theoretical Legal Sciences (4-years)
Name in Czech: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Občanské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Obchodní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Pracovní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Teorie práva
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (pol.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Polish Polish
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2015 – 31/8/2019
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Občanské právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Obchodní právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Pracovní právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Teorie práva
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/5/2020
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (pol.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Polish Polish
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/5/2020
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2015 – 31/8/2019
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/5/2020
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Name in Czech: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
lifelong learning, 4 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Informační bezpečnost
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 3 y., language of instruction: Czech Czech
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 5 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: LL.M. v obchodním právu
mezinárodně uznávaný kurs, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
mezinárodně uznávaný kurs, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LL.M. nemovitosti a právo
mezinárodně uznávaný kurs, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LLM - obchodní právo
specialized education, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/8/2005 – 31/8/2024
Name in Czech: MPA - Master of Public Administration
specialized education, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2008 – 31/8/2024
Name in Czech: Právní minimum pro překladatele a tlumočníky
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Letní škola
Thematic training camps, 1 y., language of instruction: English English
R6805 Rig-PPV Law and Legal Science
Name in Czech: Právo a právní věda
Advanced Master's state examination, 2 y., JUDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Dějiny státu a práva
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pracovní právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Občanské právo hmotné a procesní
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Mezinárodní právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Obchodní právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Teorie státu a práva a právní filozofie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Trestní právo hmotné a procesní
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ústavní právo a politologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Finanční právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právo
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 1/3/2019
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, 1 y., language of instruction: English English
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: 23. 1. 2019 08:09