PrF TPTSP05 Teorie a praxe trestního a správního procesu
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF TPTSP_ Teorie a praxe trestního a správního procesu

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní M. Štěpáníkovák 0/0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.2 1P
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 2-
13 kreditů

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
10 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BT508ZDiplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu I D. Sehnálekz 0/0/05 5P
PrF:BT605ZDiplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu II D. Sehnálekz 0/0/05 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1-
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I L. Dobešovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2-
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2Z
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 3P
PrF:BT406ZkZáklady kriminalistiky M. Fryštákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4Z
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ407ZZáklady trestního práva hmotného I E. Brucknerováz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ408ZZáklady trestního práva procesního I M. Fryštákz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BT504ZkMezinárodně právní ochrana lidských práv P. Kandaleczk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
PrF:BT505ZZáklady trestního práva hmotného II E. Brucknerováz 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5P
PrF:BT506ZZáklady trestního práva procesního II M. Fryštákz 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5P
PrF:BZ507ZkZáklady trestního práva hmotného a procesního M. Fryštákzk 0/0/07 5Z
PrF:BT601ZkZáklady kriminologie, penologie a soudní antropologie J. Kuchtazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 6Z
PrF:BT602ZkZáklady soudního lékařství M. Hirtzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 6P
PrF:BT603KZáklady soudní psychologie a soudní psychiatrie V. Kalvodovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 6P
154 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR A. Královázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BVD005KPrávní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 6-
70 kreditů