Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PrF TPTSP05 Teorie a praxe trestního a správního procesu
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF TPTSP_ Teorie a praxe trestního a správního procesu

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní T. Machalovák 4/01 1P
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/8/04 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 2-
11 kreditů

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/105 5-
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/105 5-
10 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BT508ZDiplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu I M. Škopz 0/03 5P
PrF:BT605ZDiplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu II M. Škopz 0/03 6P
6 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka J. Harvánekzk 12/0/07 1Z
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy K. Šimáčkovázk 12/07 1-
PrF:BZ105ZkEvropská unie F. Křepelkazk 12/07 1-
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 12/07 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I K. Ronovskák 12/07 2-
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 16/08 2Z
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II K. Ronovskázk 12/07 3-
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 12/0/07 3-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 12/0/07 3-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva E. Večerkovázk 12/07 3-
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 12/06 3P
PrF:BT406ZkZáklady kriminalistiky M. Fryštákzk 12/07 4Z
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 10/07 4P
PrF:BZ407ZZáklady trestního práva hmotného I J. Kuchtaz 16/08 4P
PrF:BZ408ZZáklady trestního práva procesního I M. Fryštákz 16/08 4P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 12/06 4-
PrF:BT504ZkMezinárodně právní ochrana lidských práv P. Kandaleczk 12/0/07 5-
PrF:BT505ZZáklady trestního práva hmotného II J. Kuchtaz 6/04 5P
PrF:BT506ZZáklady trestního práva procesního II M. Fryštákz 6/04 5P
PrF:BZ507ZkZáklady trestního práva hmotného a procesního M. Fryštákzk 0/07 5Z
PrF:BT601ZkZáklady kriminologie, penologie a soudní antropologie J. Kuchtazk 12/06 6Z
PrF:BT602ZkZáklady soudního lékařství M. Hirtzk 12/06 6P
PrF:BT603KZáklady soudní psychologie a soudní psychiatrie V. Kalvodovák 12/06 6P
153 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BVD006KFinanční právo v soudní praxi pro bakaláře D. Czudekk 12/05 6-
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy K. Schellezk 12/05 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 12/0/05 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR Z. Koudelkazk 12/05 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 12/05 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 12/0/05 3-
PrF:BV505KPokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. Dostálk 6/65 5-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 12/05 2-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 12/05 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 12/05 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 12/0/05 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/03 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BVD005KPrávní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. Frýdekk 12/0/05 6-
77 kreditů

Další aplikace