BV403Zk Sociální komunikace

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 16:00–17:40 214, 18:00–19:40 214, Pá 19. 3. 16:00–17:40 302, 18:00–19:40 302, Pá 9. 4. 12:00–13:40 209, 14:00–15:40 209
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/50, pouze zareg.: 19/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Uvedený předmět se zabývá sociální komunikací. Obsahuje účelně vybrané obecné poznatky ze sociální komunikace, zaměřené a systematizované tak, aby je bylo možné snadno aplikovat v praxi. Na konci kurzu bude student schopen porozumět sociální komunikaci a použít informace o interpersonální komunikaci. Absolventi předmětu jsou schopni omezit komunikační obtíže. Předmět přináší schopnost - přizpůsobovat se novým situacím - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost řešit problémy - základní všeobecné znalosti.
Osnova
 • -Sociální komunikace, interpersonální komunikace, intrapersonální komunikace, verbální a nonverbální komunikace, styly komunikace, zpětná vazba, interakce mezi médii a publikem. - Mluvený projev a jeho základy z psychosociálního hlediska. -Pěstování řečnické dovednosti. -Osobnost řečníka a příprava projevu. -Zásady správné diskuse, společenská konverzace, módní řeči a politicky korektní vyjadřování. -Komunikace v pracovním prostředí -Interkulturní komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Urbanová, M. a kol. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-217-2
  neurčeno
 • TRNKA, Jan. Sociální komunikace a rétorika. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2005. 250 s. ISBN 808685504X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Sociální komunikace : [texty k distančnímu a kombinovanému studiu]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 8024413574. info
 • VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada publishing, 2009. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2510-9. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace, diskuse, samostudim, konzultace.
Metody hodnocení
Předmět je sestaven z přednášek (12h). Forma zkoušky kombinovaná: Zkouška písemná (5 otázek - minimálně 60% správných odpovědí) a ústní - 1 vylosovaná otázka a přehled o dalších otázkách, minimálně 60% správných odpovědí.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BV403Zk