BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/10. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Doupovcová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ502K/01: Pá 9. 10. 10:00–11:40 025, 12:00–13:40 025, Pá 18. 12. 12:00–13:40 038, R. Doupovcová
Předpoklady
! NOWANY ( BZ503K Jazykové min. pro bakaláře - N ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předpokladem pro předmět Úvod do cizího jazyka pro právníky - anglický jazyk - je znalost obecného jazyka na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 - ERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1 aplikované na odborný a akademický jazyk, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména čtení s porozuměním a písemný projev.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.
Osnova
  • 1. Základní pojmy práva - co je právo, úvod do právnické angličtiny 2. Právníci v praxi, pracovní životopis, pracovní pohovor 3. Prameny práva - obyčejové právo, evropské právo 4. Soukromé a veřejné právo 5. Základní práva - občanská a lidská práva 6. Smlouvy - základní prvky, typy smluv 7. Pozemkové právo - výpis z katastru nemovitostí 8. Trestní řízení 9. Veřejná správa 10. Korespondence s občany a institucemi - formální dopisy, e-maily
Literatura
  • POWELL, Richard. Law Today. 1993. vyd. London: Longman, 1993. info
Výukové metody
Kurz je vyučován na základě e-learningového programu s úvodním soustředěním. PODZIM 2020 - distanční výuka Úvodní soustředění bude probíhat přes platformu MS TEAMS v čase dle platného rozvrhu pro období podzim 2020.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností. Studenti musí dosáhnout alespoň 70%. PODZIM 2020 V případě distančního ukončení předmětu, test bude formou odpovědníku v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ502K