BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/10. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Mgr. Petra Stárková (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ503K/01: Pá 16. 10. 10:00–11:40 124, 12:00–13:40 124, Pá 18. 12. 12:00–13:40 124, E. Šrámková
Předpoklady
! NOWANY ( BZ502K Jazykové min pro bakaláře-A ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předpokladem pro předmět Jazykové minimum pro bakaláře - němčina je znalost obecného jazyka na úrovni pro mírně pokročilé (úroveň A2 SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1 aplikované na odborný a akademický jazyk v němčině, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména čtení s porozuměním a písemný projev. Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.
Osnova
 • 1. Právníci v praxi, pracovní životopis, pracovní pohovor 2. Základní pojmy práva - co je právo, úvod do právnické němčiny 3. Prameny práva - obyčejové právo, evropské právo 4. Soukromé a veřejné právo 5. Základní práva - občanská a lidská práva 6. Občanské právo - typy smluv 7. Občanské právo - věcné právo 8. Procesní právo - trestní řízení 9. Správní řízení, opravné prostředky 10.Korespondence s občany a institucemi - formální dopisy, e-mailová korespondence
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2008/BZ503K/index.qwarp
  doporučená literatura
 • Schritte international, Band 3. und 4. Hueber Verlag. Ismaning 2010 - 2012. ISBN 978-3-19-001854-3.
  neurčeno
 • Themen aktuell 2. Hueber Verlag. Ismaning 2010 - 2012. ISBN 978-3-19-181691-9.
Výukové metody
Kurz je vyučován na základě e-learningového programu s úvodním soustředěním.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností. Minimální úspěšnost 70 %.
Informace učitele
Na základě rozhodnutí vedení fakulty se neuznávají žádné dříve získané certifikáty a zápočty z důvodu odlišné náplně předmětu. Je tedy nutné absolvovat výuku a závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ503K