EN

PrF:BZ502K Úvod do angličtiny - Informace o předmětu

BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/10. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Nosková (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radoslava Šopovová (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Doupovcová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ502K/01: Pá 30. 9. 9:35–11:05 140, 9:35–11:05 034, 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, Pá 2. 12. 11:10–12:40 030, 11:10–12:40 136, R. Doupovcová
BZ502K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Doupovcová
Předpoklady
! NOWANY ( BZ503K Úvod do němčiny )
Předpokladem pro předmět Úvod do cizího jazyka pro právníky - anglický jazyk - je znalost obecného jazyka na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 - ERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1 aplikované na odborný a akademický jazyk, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména čtení s porozuměním a písemný projev. Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.
Osnova
  • 1. Základní pojmy práva - co je právo, úvod do právnické angličtiny 2. Právníci v praxi, pracovní životopis, pracovní pohovor 3. Prameny práva - obyčejové právo, evropské právo 4. Soukromé a veřejné právo 5. Základní práva - občanská a lidská práva 6. Smlouvy - základní prvky, typy smluv 7. Pozemkové právo - výpis z katastru nemovitostí 8. Trestní řízení 9. Veřejná správa 10. Korespondence s občany a institucemi - formální dopisy, e-maily
Literatura
  • POWELL, Richard. Law Today. 1993. vyd. London: Longman, 1993. info
Výukové metody
Kurz je vyučován na základě e-learningového programu s úvodním soustředěním.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností. Studenti musí dosáhnout alespoň 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.