BV103Zk Základy politického systému ČR

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 11. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 27. 11. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133, Pá 18. 12. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Všeobecný společenský přehled. Znalost základu fungování ústavních institucí a politických stran. Znalost posledních volebních výsledků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/50, pouze zareg.: 10/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prezentovat komplexnější pohledy na politické instituce a procesy procesy na celostátní i komunální úrovni v ČR. A zvláště použít informace o českém politickém systému v budoucí profesionální činnosti.
Výstupy z učení
Znalost základů systému politických stran, jiných politických institucí, volebního systému, novodobého politického vývoje dle zkušebních otázek.
Osnova
 • 1.Politický systém, jeho subjekty a funkce. 2.Vývoj politického systému v ČSR,ČSSR,ČSFR a ČR po 2. světové válce. 3.,4.Zprostředkování zájmů v politickém systému ČR(zájmové skupiny, politické strany, masová média). 5.Zprostředkování zájmů a komunální politika. 6.Aktuální otázky vývoje politického systému ČR
Literatura
  povinná literatura
 • KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 86 s. Učebnice č.540. ISBN 978-80-210-8975-4. info
  doporučená literatura
 • LORENZ,A.,FORMÁNKOVÁ,H. Politický systém Česka.Brno : CDK,2019
 • JUST, Petr, Olga BRUNNEROVÁ a Jakub CHARVÁT. Dobývání Hradu : česká prezidentská volba 2018. Vydání první. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. 298 stran. ISBN 9788074761430. info
 • HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • BUREŠ, Jan. Česká demokracie po roce 1989 : institucionální základy českého politického systému. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 9788024742830. info
 • LABOUTKOVÁ, Šárka a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Edited by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 256 s. ISBN 9788024731650. info
 • CABADA, Ladislav a David ŠANC. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898504. info
  neurčeno
 • EIBL,O.,PINK,M. a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. CDK/MU : Brno, 2019
Výukové metody
Přednášky. Dokumenty k samostudiu jsou ve studijních materiálech v IS.
Metody hodnocení
Zkouška má ústní charakter.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BV103Zk