BV101Zk Dějiny české veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 11. 8:00–9:40 025, 10:00–11:40 025, Pá 27. 11. 8:00–9:40 025, 10:00–11:40 025, Pá 18. 12. 14:00–15:40 038, 16:00–17:40 038
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 84/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny české veřejné správy budou rozděleny do tří celků. V prní části bude věnována pozornost vzniku moderní státní správy a územní samosprávy v období rakousko-uherské monarchie. Druhá část bude věnována reformám veřejné správy v první ČSR s důrazem na župní zákon z roku 1920 a organizační zákon z roku 1927. Ve třetí části bude výuka zaměřena na období nesvobody a poválečný vývoj s akcentem na vznik a vývoj národních výborů v tomto období.
Výstupy z učení
Student pochopí souvislosti vývoje jednotlivých správněprávních institutů; dokáže charakterizovat jednotlivé etapy vývoje veřejné správy v moderních českých dějinách; dokáže analyzovat příčiny a výsledky jednotlivých správních reforem; bude umět současnou podobu veřejné správy zasadit do historických souvislostí.
Osnova
 • 1. Rok 1848 a ústavní vývoj ve 2. polovině 19. století 2. Rok 1848 a jeho význam pro vývoj veřejné správy na našem území, správní reformy v období Bachovského absolutismu, vznik územní samosprávy 3. Vývoj územní samosprávy a státní správy v habsburské monarchii od 60. let 19. století 4. Vznik ČSR a recepční norma; ústavní vývoj v 1. ČSR 5. Národní výbory a národní rady v roce 1918 6. Reforma obecní samosprávy v 1. ČSR 7.Vydání župního zákona v roce 1920 a organizačního zákona v roce 1927 8. Státoprávní změny v období 2. ČSR, prozatímní státní zřízení ve Velké Británii a příprava změny správního systému 9. Státoprávní změny v prvních poválečných letech (1945 - 1948) 10. Ústavní změny v letech 1948 - 1989 11. Vznik národních výborů a jejich vývoj v letech 1945 - 1948 12. Vývoj národních výborů v letech 1948 - 1990
Literatura
  povinná literatura
 • SCHELLE, Karel. Základy dějin ústavního práva. Ostrava: KEY Publishing, 2019. 104 s. ISBN 978-80-7418-325-6. info
 • SCHELLE, Karel. Základy dějin veřejné správy. Ostrava: KEY Publishing, 2019. 55 s. ISBN 978-80-7418-326-3. info
  neurčeno
 • SCHELLE, Karel. Dějiny české veřejné správy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 314 s. právo. ISBN 978-80-7380-203-5. info
 • SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 430 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X. info
Výukové metody
přednášky. V období podzim 2020 budou probíhat distanční formou.
Metody hodnocení
písemný test distanční formou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BV101Zk