BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 11. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133, Pá 27. 11. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133, Pá 18. 12. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předběžná znalost předmětu není předpokládána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 148/180, pouze zareg.: 1/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/180
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na základními situace, ve kterých absolvent potřebuje psychologickou znalost. Budoucí absolventi budou schopni uplatnit informace o psychologii lidské osobnosti. Studenti předmětu získají lepší komunikační dovednosti pro praxi.
Osnova
  • Přednášky: 1-2. Vztah vědecké psychologie a právní praxe. Minulost a současná praxe. 3-4. Právo a lidské vnímání. Právo a lidské rozumové schopnosti (myšlení a inteligence). Právo a lidská emocionalita. Právo a lidský pudový život. Právo a psychologie lidského jednání. 5-6. Právo a psychopatologie. Závislost na alkoholu, drogách-právní souvislosti. 7-8. Právo a psychologie lidské komunikace. I. 9-10. Právo a psychologie lidské komunikace II. 11-12. Moderní právní praxe a současná psychologie-aktuální témata.
Literatura
Výukové metody
Přednáška: Ústní prezentace obsahu předmětu.
Metody hodnocení
Forma zkoušky: smíšená (ústní i písemná). Je třeba uspět u obou částí zkoušky. Obě části probíhají ve stejném termínu. Písemný test je hodnocen maximálně osmi body. K úspěšnému složení písemné části zkoušky je třeba získat nejméně čtyři body.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BV302Zk