BZ306Zk Základy finančního práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 8:00–9:40 133, Pá 23. 10. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 30. 10. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 6. 11. 12:00–13:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je základem pro vstup do systému předmětů oboru finanční právo. Předmět obsahuje základní exkurs do teorie finančního práva a jeho základní instituty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět právní regulaci veřejných financí a vysvětlit tuto regulaci a dohledové činnosti České národní banky. Taktéž bude moci aplikovat získané znalosti v oblasti daňové teorie na jednotlivé daně a poplatky v rámci daňové a popltakové soustavy ČR.
Osnova
  • 1. Úvod do finančního práva a fianční správy - veřejná finanční činnost 2. Charakteristika finančního práva, systém finančního práva, finančně právní vztahy, prameny finančního práva 3. Finanční správa 4. Vybrané materie z nefiskální části finančního práva 5. Vybrané materie z fiskální části finančního práva 6. Daňová teorie
Literatura
    povinná literatura
  • MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I.Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2. info
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. 30 testových otázek (max 30 bodů, min. 15) + 2 zadání (max 20 bodů, min. 10).
Informace učitele
Písemná část zkoušky je průřezovým testem z materie předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ306Zk