BV202Zk Dějiny trestního práva

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 19. 3. 8:00–9:40 133, 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 23. 4. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133, Pá 28. 5. 18:00–19:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 90/90, pouze zareg.: 8/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vyložit genezi a vývoj základních institutů trestního práva v historických souvislostech jednotlivých vývojových etap státu a práva.
Student bude schopen:
vymezit specifika starověkého a středověkého trestního práva v počátcích státního vývoje;
pochopit proces formování trestního práva jako veřejnoprávní disciplíny;
vysvětlit příčiny změn v chápání účelu trestání;
vysvětlit příčiny změn ve způsobu trestání;
charakterizovat jednotlivé trestněprávní koncepce z 18. až 20. století.
Osnova
 • I. Vývoj středověkého trestního práva v českých zemích.
 • A. Trestní právo v 11. - 18. století.
 • B. Soudní řízení v 11. - 18. století.
 • II. Vývoj novodobého tresního práva v českých zemích a Československu.
 • A. Trestní právo v 19. - 20. století v českých zemích.
 • B. Trestní právo hmotné v Československu.
 • C. Trestní řízení v 19. - 20. století v českých zemích.
 • D. Trestní právo procesní v Československu.
Literatura
  povinná literatura
 • Karel Schelle, Ladislav Vojáček: Z dějin moderního trestního práva (Učební text pro studenty Masarykovy univerzity). Ostrava: KEY Publishing 2020, 70 stran. ISNB 978-80-7418-333-1.
  doporučená literatura
 • VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 67 s. ISBN 8021007915. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je písemná (otevřené otázky - student formuluje odpovědi, alespoň 60% správně).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BV202Zk