BV401Zk Veřejné finance

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 16:00–17:40 025, 18:00–19:40 025, Pá 5. 3. 16:00–17:40 208, 18:00–19:40 208, Pá 23. 4. 8:00–9:40 214, 10:00–11:40 214
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/140, pouze zareg.: 0/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/140
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Veřejné finance se bude zabývat ekonomickými aspekty veřejných financí a veřejného sektoru. Pozornost bude zaměřena na celou rozpočtovou soustavou, především pak na státní rozpočet a jeho nejdůležitější zdroje příjmů a výdajů. Na příkladech budou rovněž vysvětleny příčiny selhání trhu a příčiny selhání státu. Studenti by měli být po absolvování tohoto předmětu schopni: analyzovat současné problémy veřejných financí analyzovat státní příjmy a výdaje nabízet nová řešení v oblasti fiskální politiky vymezit souvislosti mezi státním rozpočtem a rozpočty územně nižších samosprávných celků. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti z oblasti veřejných financí na soukromý sektor.
Osnova
 • Úvod k veřejným financím Veřejný sektor, veřejné statky Veřejný rozpočet Státní rozpočet a rozpočty územně nižších samosprávných celků, mimorozpočtové fondy Sociální zabezpečení Daňový systém Fiskální politika
Literatura
  povinná literatura
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2. info
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3. info
  doporučená literatura
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 526 s. ISBN 8073570491. info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 355 s. ISBN 8086432882. info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance :cvičebnice. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 131 s. ISBN 80-86432-01-7. info
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemnou a ústní. Písemný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek. Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování. Ústní část navazuje na písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BV401Zk