BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Mgr. Petr Hudeček (pomocník)
Garance
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Tento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odborná práce na zvolené téma, její obhajoba.
Výstupy z učení
Student by měl po úspěšném ukončení předmětu být schopen: - samostatně si vybrat výzkumné téma ke zpracování v rámci písemné vědecké práce - vyhledat relevantní prameny k tématu - osvojit si dosavadní poznatky z vybraného tématu - za použití vědecko-výzkumných metod vybrané téma zpracovat do podoby uceleného textu - za použití vědecko-výzkumných metod přinést nový pohled na téma, jeho nové řešení či originální zpracování - správně používat odborné zdroje při psaní textu a správně je citovat - zpracovanou práci umět obhájit před odbornou komisí nebo publikem - adekvátně reagovat a argumentovat na dotazy odborné komise nebo publika - znát možnosti publikace výsledků vědecké práce.
Osnova
  • bez osnovy
Literatura
  • dle potřeby
Výukové metody
bez výuky
Metody hodnocení
obhajoba práce před komisí
Informace učitele
Veškeré bližší informace k soutěži SVOČ naleznete na webových stránkách fakulty: https://science.law.muni.cz/content/cs/svoc/
Termín odevzdání písemné i elektronické verze práce: 31. března 2021.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro studenty, kteří se hodlají zúčastnit SVOČ.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BVV10K