BV203Zk Ekonomie

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 16:00–17:40 038, Pá 19. 3. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, Pá 28. 5. 8:00–9:40 038, 14:00–15:40 133, 16:00–17:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 61/100, pouze zareg.: 1/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytovat studentům základní znalosti a informace z mikroekonomie, makroekonomie a vybraných problémů světové ekonomiky. Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu, porozumět funkčnosti makroekonomického systému a vymezit souvislosti mezi národní a světovou ekonomikou. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti v oblasti finančního rozhodování, např. rozhodnutí o úvěru, a zřizování advokátní kanceláře. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Osnova
  • Úvod do studia Fungování tržního mechanismu Analýza poptávky a nabídky Analýza cenové elasticity Tržní rovnováha Fungování trhu zboží a služeb Fungování trhu peněz Hospodářská politika Fungování trhu práce Vybrané problémy světové ekonomiky
Literatura
    povinná literatura
  • BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 1. 2. opravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 215 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; Sv. 290). ISBN 80-210-2801-7. info
    doporučená literatura
  • BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7. info
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška z předmětu se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je formou testu, který obsahuje uzavřené a otevřené otázky. Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování. V návaznosti na výsledky testu probíhá ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BV203Zk