BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 11. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Pá 27. 11. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Pá 18. 12. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 73/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:;
rozpoznat vliv římského práva na současné právo soukromé;
analyzovat a porovnávat jednotlivé právní instituty a jejich vývoj;
porovnat rozdíly mezi těmito instituty;
analyzovat a pochopit texty římských právníků a jejich postupy při řešení sporů;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - analyzovat jednotlivé instituty soukromého práva, jejich vývoj a vzájemnou provázanost - porovnat shody a rozdíly jednotlivých institutů v právu římském a současném
Osnova
  • Věcné právo, obligační právo, dědické právo.
Literatura
    doporučená literatura
  • SKŘEJPEK, Michal. Římské právo v datech. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 1997. xii, 116 s. ISBN 80-7179-123-7. info
  • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. info
  • KINCL, Jaromír a Valentin URFUS. Římské právo. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 469 s. ISBN 80-7038-134-5. info
Výukové metody
Přednášky (na základě aktuální situace v semestru Podzim 2020 mají probíhat distančně, blíže viz studijní materiály)
Metody hodnocení
Písemná zkouška - testové otázky (z několika možných variant odpovědí otázky je vždy jen jedna správně) a otevřená otázka. Test je nutno napsat na 60%. (na základě aktuální situace v semestru Podzim 2020 mají probíhat distančně, blíže viz studijní materiály)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BV102Zk