BV402Zk Osobní management

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 2. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208, Pá 9. 3. 8:00–9:30 133, 18:15–19:45 209, Pá 18. 5. 16:40–18:10 030, 18:15–19:45 030
Předpoklady
BV204Zk Management && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
popsat význam osobního managementu při formování individuálního systému managementu
vysvětlit: dva přístupy k osobnímu managementu, význam využívání zdravého rozumu v osobním managementu a vůdcovství
dokázat rozlišit: co je předmětem osobního a co individuálního managementu
aplikovat: proces sebepoznávání prostřednictvím odpovědí na kladené otázky
formulovat vlastní osobní poslání
navrhnout postup k osvojení 7. návyků efektivních lidí a následně i 8. návyku od efektivnosti k výjimečnosti
posoudit: míru respektování přírodních zákonů, mentálních principů a osvojení 7. návyků v profesním i soukromém životě
Osnova
 • Osobní management (OM) jako výchozí pilíř individuálního systému managementu
 • Charakteristika dvou přístupů k OM (1. přístup za účelem zvýšení výkonnosti znalostních pracovníků; 2. přístup konzistentní s posunem paradigmatu v managementu k principiálonímu vedení)
 • sebepoznávání a osobní poslání
 • přírodní zákony a mentální principy v OM
 • 7 návyků efektivních lidí
 • Co nám poskytuje osvojení osmého návyku S.R. Coveyho?
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNER, Ivan a Miroslav WEBER. Osobní management. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 142 s. ISBN 9788021042650. info
  doporučená literatura
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Ivan VÁGNER a Miroslav WEBER. Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 104 + CD. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3. info
 • 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život :návrat etiky charakteru. Edited by Stephen R. Covey, Translated by Stanislav Michalík. 1. vyd. Praha: PRAGMA, 1994. 329 s. ISBN 80-85213-41-9. info
 • BENDER, Peter Urs a Eric HELLMAN. Leadership from within. Translated by Pavel Medek. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002. 219 s. ISBN 80-7261-069-4. info
 • COVEY, Stephen R. 8. návyk : od efektivnosti k výjimečnosti. Translated by Aleš Lisa. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2005. 371 s. ISBN 9788072611386. info
 • COVEY, Stephen R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra : jediná věc, která dokáže změnit vše. Translated by Aleš Lisa. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008. 347 s. ISBN 9788072611768. info
 • ASSLÄNDER, Friedrich a Anselm GRÜN. Řízení jako duchovní úkol. Translated by Jindra Hubková. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 182 s. ISBN 9788071951490. info
 • GRÜN, Anselm. Pracovat i žít : napětí mezi profesním a osobním životem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 127 s. ISBN 8071950394. info
Výukové metody
Kombinace přednášek a cvičení (týmové řešení specifických úkolů v rámci některých konzultací), příprava ke zpracování semestrální práce
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu:
Hodnocení semestrální práce (kritéria: kvalita a forma zpracování, splnění termínu odevzdání)
Zkouška: ústní přezkoušení a prezentace výsledků semestrální práce
Informace učitele
Konzultace nebudou pouze přednáškami (viz i výše). Studenti budou vyzýváni k přípravě na jednotlivé konzultace zadáním souboru otázek k diskuzi a úkolů k řešení. V průběhu konzultací pak budou řešit tyto zadané úkoly individuálně, resp. týmově. V rámci závěrečné konzultace mohou probíhat prezentace výsledků semestrálních prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/BV402Zk