MVE002K Počítačové zpracování odborného textu

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Milan Kolka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Homolová (pomocník)
Garance
Ing. Milan Kolka, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
! MV317K Základy práce s PC && ! MV419K Základy práce s PC && ! MV201K Počítačové zpracování textu && ! CMV101K Počítačové zpracování textu && ! MV101K Počítačové zpracování textu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 94/100, pouze zareg.: 1/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/100
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student
znát základní typografické zásady,
schopen používat pokročilé vlastnosti textových procesorů (MS Word 2016) k formátování diplomových prací.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student
znát základní typografické zásady,
schopen používat pokročilé vlastnosti textových procesorů (MS Word 2016) k formátování diplomových prací.
Osnova
 • Formát stránky a odstavce
 • Tabulátory, hladká sazba, styly, obsah
 • Vícesloupcová sazba, obrázky, rejstřík, seznamy obrázků, typografie
 • Křížové odkazy, oddíly, poznámky pod čarou
 • Obrázky, tabulky, textová pole
 • Kontrola praktických znalostí
 • sazba češtiny
 • dělení slov
 • oprava textu
 • revize
Literatura
  povinná literatura
 • KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. Edice učebnic PrF č. 465. ISBN 978-80-210-5463-9. info
 • interktivní osnova v ISu
  doporučená literatura
 • KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 288. ISBN 8072263854. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Elektronický kurz. Výuka probíhá po blocích, každý blok trvá dva týdny. Studentovi se vždy na začátku bloku odkryje videonahrávka s výkladem a zpřístupní studijní materiály. Do konce bloku student odevzdá domácí práci (u pěti bloků) nebo vyplní test v IS (u jednoho bloku). Předmět je ukončen praktickým testem na PC, který proběhne v učebně.
Metody hodnocení
Za domácí úkoly a elektronický test je možno získat (celkem) 40 bodů. Závěrečný praktický test (formátování textu) probíhá na PC v učebně a je ohodnocen 60 body. K úspěšnému zakončení je třeba získat alespoň 60 bodů celkově a zároveň alespoň 40 bodů ze závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MVE002K