BZ106K Základy akademického psaní

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Štěpán Janků (pomocník)
Mgr. Jan Strya (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ106K/01: Pá 23. 10. 14:00–15:40 025, Pá 27. 11. 12:00–13:40 038, T. Machalová
BZ106K/02: Pá 23. 10. 16:00–17:40 025, Pá 27. 11. 14:00–15:40 038, T. Machalová
BZ106K/03: Pá 23. 10. 18:00–19:40 025, Pá 27. 11. 16:00–17:40 133, T. Machalová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních kompetencí pro psaní odborného právního textu:
formulace základní otázky a hypotézy, citace, tvorba právního argumentu, řešení právních případů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;
b)uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
c)zpracovávat právní případy;
d)aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):
 • -volba tématu práce,
 • -formulace základních otázek a hypotéz;
 • -tvorba struktury práce;
 • Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • -Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
splnění 5 elearningových úkolů a vypracování seminární práce na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ106K