PrF TRPR01 Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PrF TRPR_ Trestní právo

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
182 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO1TRPR01Trestní právo hmotné I. V. Kalvodováz 0/0/03 1-
PrF:DO1TRPR02Trestní právo procesní I. J. Fenykz 0/0/03 1-
PrF:DO1TRPR03Kriminologie I. J. Kuchtaz 0/0/01 1-
PrF:DO1TRPR04Kriminalistika I. M. Fryštákz 0/0/01 4-
PrF:DO2TRPR01Trestní právo hmotné II. V. Kalvodováz 0/0/03 2-
PrF:DO2TRPR02Trestní právo procesní II. J. Fenykz 0/0/03 2-
PrF:DO2TRPR03Kriminologie II. J. Kuchtaz 0/0/02 2-
PrF:DO2TRPR04Kriminalistika II. M. Fryštákz 0/0/02 5-
PrF:DO3TRPR01Trestní právo hmotné III. V. Kalvodováz 0/0/03 3-
PrF:DO3TRPR02Trestní právo procesní III. J. Fenykz 0/0/03 3-
PrF:DO3TRPR03Kriminologie III. J. Kuchtaz 0/0/01 3-
PrF:DO3TRPR04Kriminalistika III. M. Fryštákz 0/0/01 6-
PrF:DO4TRPR01Trestní právo hmotné IV. V. Kalvodováz 0/0/03 4-
PrF:DO4TRPR02Trestní právo procesní IV. J. Fenykz 0/0/03 4-
PrF:DO5TRPR01Trestní právo hmotné V. V. Kalvodováz 0/0/03 5-
PrF:DO5TRPR02Trestní právo procesní V. J. Fenykz 0/0/03 5-
PrF:DO6TRPR01Trestní právo hmotné VI. V. Kalvodováz 0/0/03 6-
PrF:DO6TRPR02Trestní právo procesní VI. J. Fenykz 0/0/03 6-
44 kreditů