DI8DIS08 Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na finální úpravy textu v reakci na získanou zpětnou vazbu a odevzdání hotového textu práce do 15. dubna. Následně probíhá příprava na obhajobu práce a její obhajoba. Při všech těchto činnostech je cílem rozvinout odpovídající dovednosti studenta na základě obdržené zpětné vazby.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- dokončení finální verze práce na základě zpětné vazby získané při předobhajobě a odevzdání hotového textu práce do 15. dubna,
- příprava na obhajobu práce a její obhajoba. Při všech těchto činnostech je cílem rozvinout odpovídající dovednosti studenta
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla finální úpravy textu v reakci na získanou zpětnou vazbu a odevzdání hotového textu práce do 15. dubna. Následně probíhá příprava na obhajobu práce a její obhajoba.
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DI8DIS08