DIKONF Prezentace na konferenci

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu je vést studenta k vlastní tvůrčí práci a získávání zkušeností při aktivním vystupování ve vědecké komunitě. Hlavním cílem předmětu je osvojení si metody zpracování diskusních příspěvků pro konference, jeho prezentace, zvládnutí následné diskuse a zpracování získané zpětné vazby.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student získat zkušenost s výběrem tématu na určitou konferenci, jakžo i výběrem samotné této konference tak, aby pro jeho odborný rozvoj byla přínosná; zkušenost s přípravou obsahu a vhodné formy prezentace; samotná prezentace na konferenci; zvládnutí následné diskuse; zpracování získané zpětné vazby jak co se týče řešeného tématu (pro další zpracování publikačního výstupu či části disertace), tak schopnosti lépe prezentovat na konferencích
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně v dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu. Student v dohodě se školitel zvolí konferenci relevantní v oboru se zaměřením k tématu disertační práce nebo obdobnému tématu a projedná téma diskusního příspěvku. Současně bude se školitelem konzultovat postup prací na diskusním příspěvku, jakož i prezentaci samotnou a následnou diskusi.
  • Konferenčnímu vystoupení, které je v rámci předmětu hodnoceno, zpravidla předchází cvičná vystoupení (s jinými tématy) na méně náročných konferencích, skrze které student potřebné dovednosti rozvíjí (dle individuálních potřeb studenta, které ve spolupráci se školitelem identifikuje). Hodnocený předmět je vyústěním, resp. završením procesu rozvoje příslušných dovedností; nikoliv jeho úplným vyjádřením.
Literatura
  • Literatura určena po dohodě se školitelem dle konkrétního oboru (Literature determined in agreement with the supervisor according to the specific field)
Výukové metody
Individuální konzultace. Příprava, realizace a vyhodnocení probíhá pod mentorstvím školitele.
Metody hodnocení
Hodnocení probíhá při následné konzultaci, zpravidla poté, kdy byl školitel konferenčímu vystoupení přítomen. Student zhodnotí své vystoupení, včetně diskuse, a identifikuje získané poznatky. Školitel vyhodnotí, zda došlo k rozvinutí potřebných dovedností a zda student smysluplně vyhodnotil získanou zpětnou vazbu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DIKONF