DSANG2 Angličtina II

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Šrámková (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Absolvování předmětu DSANG1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných životních situacích.
Výstupy z učení
Studkent bude schopen číst odbornou literaturu a diskutovat o problematice svého oboru.
Osnova
  • Student má prostudovat jím vybranou publikaci, která se váže k jeho dizertaci (150-200 stran).
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxvi, 953. ISBN 0195142365. info
Výukové metody
Samostudium a individuální konzulatace.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student má prokázat schopnost přeložit jakoukoliv část z jím přineseného materiálu a diskutovat o dané problematice.
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v rámci studovaného oboru), si student volí sám po dohodě s examinátorem. Zkouška se uznává po předložení certifikátu o složení zkouška ILEC - zapisuje se známkou A.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSANG2