DSANG1 Angličtina I

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Šrámková (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Předpokládá se složená zkouška z právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných živitních situacích. Kandidát musí být dále schopen sestavit jednoduchý písemný projev (životopis,výzkumný záměr, resumé své kandidátské práce, apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Osnova
  • Zápočet se uděluje za písemný projev sestávající z životopisu a krátkého představení práce, na níž kandidát pracuje. Zkouška probíhá ústní formou. Kandidát hlasitě čte libovolný text z nastudované odborné literatury, porozumění se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v angličtině, kontrolními otázkami. Schopnost hovořit se prověřuje ruským výkladem kandidáta na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv. Doplňujícími ozázkami zkoušejícího se monolog mění v dialog.
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxvi, 953. ISBN 0195142365. info
Výukové metody
Samostatné studium literatury týkající se studentovy dizertace a konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě představení životopisu a výzkumného záměru disertace.
Navazující předměty
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v angličtině v rámci studovaného oboru)si kandidát volí sám. Zkoušku se uznává po předložení certifikátu o složení zkoušky ILEC - zapisuje se známkou A.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSANG1