DSANG1 Angličtina I

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Předpokládá se složená zkouška z právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací doktoranda.
Výstupy z učení
Po složení zkoušky bude student schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Doktorand musí být dále schopen sestavit jednoduchý písemný projev (životopis,výzkumný záměr nebo resumé své kandidátské práce).
Osnova
  • Zápočet se uděluje na základě emailem zaslaného životopisu a krátkého představení práce, na níž doktorand pracuje.
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxvi, 953. ISBN 0195142365. info
Výukové metody
Samostatné studium literatury týkající se studentovy dizertace a konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě emailem zaslaného životopisu a resumé disertace.
Navazující předměty
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v angličtině v rámci studovaného oboru) si kandidát volí sám. Zkoušku se uznává po předložení certifikátu o složení zkoušky ILEC - zapisuje se známkou A.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.