DI5DIS05 Disertace - plnění individuálního studijního plánu V

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 17 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusi v předchozím semestru. Cílem je pokrok ve zpracování jednotlivých kapitol disertace, jakož i získání zpětné vazby k nim a zapracování obdržených připomínek, čímž student rozvíjí odpovídající dovednosti.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- pokrok ve zpracování jednotlivých kapitol disertace případně i v souvislosti s přípravou dílčích publikačních výstupů
- získání zpětné vazby a případná úprava textu na základě nich
- pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury
- vyhledání dalších zdrojů
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusi v předchozím semestru. Probíhá průběžná práce na jednotlivých kapitolách disertace, konzultují se konkrétních dílčí témata, přičemž student aktivně vyhledává možnosti získávání dalších poznatků, jakož i zpětné vazby ke zpracovávaným výstupům. Dle možností prezentuje a publikuje dílčí závěry a reaguje na získané podněty.
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.