DI6DIS06 Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 18 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na detailní řešení jednotlivých otázek a vytváření pracovního textu jednotlivých kapitol disertace. Cílem je dokončit stěžejní části práce, formulovat klíčové myšlenky, průběžně získávat zpětnou vazbu a v reakci na ní text vylepšovat, a přitom rozvíjet odpovídající dovednosti.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- pokrok v řešení jednotlivých odborných otázek, které jsou předmětem disertace,
- vytvoření pracovního textu jednotlivých kapitol disertace, dokončení stěžejní části práce
- získání zpětné vazby a v reakci na ní možnost upravit text, jakož přitom i rozvinout odpovídající dovednosti; k tomu slouží i diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), kde jsou dílčí výstupy prezentovány a diskutovány
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci. Pokračuje průběžná práce na jednotlivých kapitolách disertace, konzultují se konkrétních dílčí témata, přičemž student aktivně vyhledává možnosti získávání dalších poznatků, jakož i zpětné vazby ke zpracovávaným výstupům. Dokončuje stěžejní části práce a formuluje klíčové myšlenky. Diskuse nad těmito výstupy na diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), spolu s plánem dalšího postupu, představuje zpravidla milník studia, jehož splnění je povinností stanovenou v individuálním studijním plánu.
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DI6DIS06