Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
PrF B0421A220001 VYJU_ Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Jan Holas, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J20005 VYJU05 Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský kombinovaný jednooborový
PrF J20006 CZVVYJU06 Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský distanční jednooborový
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
PrF B0421A220003 OPS_ Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: JUDr. Michala Špačková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J20205 OPS05 Obchodněprávní studia (dobíhající)
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
PrF J20206 CZVOPS06 Obchodněprávní studia (dobíhající)
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Proceedings
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
PrF B0421A220005 VESP_ Veřejná správa
Název anglicky: Administrative Law
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J20406 VESP06 Všeobecná veřejná správa
Název anglicky: General Public Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
PrF J20407 VESP07 Finanční správa
Název anglicky: Financial Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Security Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
PrF J20409 VESP09 Katastrální správa
Název anglicky: Land Registry Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
PrF J20411 VESP10 Finanční správa
Název anglicky: Financial Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
PrF J20412 VESP11 Katastrální správa
Název anglicky: Land Registry Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
Název anglicky: Social Security Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
PrF J20414 VESP13 Všeobecná veřejná správa
Název anglicky: General Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
PrF J20410 CZVVESP10 Veřejná správa
Název anglicky: Administrative Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
PrF N0421A220005 VESP_ Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J10105 VESP05 Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
navazující kombinovaný jednooborový
PrF J10106 CZVVESP06 Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
PrF M0421A220001 PR_ Právo a právní věda
Název anglicky: Law
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J10101 PR01 Právo a právní věda
Název anglicky: Law
magisterský prezenční
PrF J10103 CZVPPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
PrF J10102 rigo Právo a právní věda
Název anglicky: Law
rigorózní řízení
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský prezenční
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Law of Information and Communication Technologies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský prezenční
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220020 INTPA_ Intellectual Property Law
Název anglicky: Intellectual Property Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J01801 INTPA01 Intellectual Property Law
Název anglicky: Intellectual Property Law
doktorský prezenční
PrF J01806 INTPA06 Intellectual Property Law
Název anglicky: Intellectual Property Law
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doktorský prezenční
Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220022 LTPA_ Legal Theory and Public Affairs
Název anglicky: Legal Theory and Public Affairs
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J02001 LTPA01 Legal theory and Public Affairs
Název anglicky: Legal theory and Public Affairs
doktorský prezenční
PrF J02005 LTPA05 Legal theory and Public Affairs
Název anglicky: Legal theory and Public Affairs
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220023 CCL_ Comparative Constitutional Law
Název anglicky: Comparative Constitutional Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J02101 CCL01 Comparative Constitutional Law
Název anglicky: Comparative Constitutional Law
doktorský prezenční
PrF J02102 CCL02 Comparative Constitutional Law
Název anglicky: Comparative Constitutional Law
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220032 TRPR_ Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2033
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J00601 TRPR01 Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský prezenční
PrF J00605 TRPR05 Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220033 USPS_ Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2033
Garant: prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF J00701 USPS01 Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State (jednooborový)
doktorský prezenční
PrF J00705 USPS05 Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State (kombinovaný)
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220035 MS Mezinárodněprávní studia
Název anglicky: International Legal Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF D0003 MSprez Mezinárodněprávní studia
Název anglicky: International Legal Studies
doktorský prezenční
PrF D0002 MSkombi Mezinárodněprávní studia
Název anglicky: doplnit
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Private law and civil procedural law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Private law and civil procedural law
doktorský prezenční
Název anglicky: doplnit
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220037 TDP Teorie a dějiny práva
Název anglicky: Theory and history of law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF D0004 TDPprez Teorie a dějiny práva
Název anglicky: Theory and history of law
doktorský prezenční
PrF D0003 TDPkombi Teorie a dějiny práva
Název anglicky: Theory and history of Law
doktorský kombinovaný
PrF P0421D220038 VPS Veřejnoprávní studia
Název anglicky: Public Law Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF D0005 VPSprez Veřejnoprávní studia
Název anglicky: Public Law Studies
doktorský prezenční
PrF D0004 VPSkombi Veřejnoprávní studia
Název anglicky: Public Law Studies
doktorský kombinovaný
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Commercial Law Studies
v akred. studijním programu, distanční
PrF C1042102 PRA_C Právo
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání

Studijní plány:
Studijní plány:
PrF PR02105 PPSE Právo pro seniory
Název anglicky: Law for the elderly
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Education of expert witnesses in legal skills
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Education for translators and interpreters
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Common termination mistakes and how to avoid them
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Effective use of electronic documents (electronic signatures, electronic identification, evidentiary reliability, archiving, digital wallets, etc.)
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Legal minimum for translators and interpreters
profesní vzdělávání, distanční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6804 B-PSP Právní specializace
Název anglicky: Legal Specializations
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PrF 6804R034 VYJU Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
PrF 6804R038 OPS Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
PrF 6804R034 CZVVYJU Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
PrF 6804R038 CZVOPS Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
B6807 B-VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Policy
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
PrF 6804R022 VESP Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
PrF 6804R022 CZVVESP Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
N6807 N-VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Policy
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PrF 6804T022 VESP Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
PrF 6804T022 CZVVESP Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
M6805 M-PPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law and Legal Science
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PrF 6805T003 PR Právo
Název anglicky: Law
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
PrF 6805T003 PR Právo
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Název anglicky: Theoretical Legal Sciences (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: History of the Law and Roman Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Název anglicky: International and European Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
PrF 6801V009 MEPS Mezinárodní právo soukromé
Název anglicky: Private International Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
PrF 6801V011 OBCP Občanské právo
Název anglicky: Civil Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
PrF 6801V014 OBPR Obchodní právo
Název anglicky: Commercial Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
PrF 6801V015 PRAC Pracovní právo
Název anglicky: Labour Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Název anglicky: Administrative and Environmental Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
PrF 6801V025 TEPR Teorie práva
Název anglicky: Theory of Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
PrF 6801V028 TRPR Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
PrF 6801V032 USPS Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: polština polština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Název anglicky: Private International Law (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Název anglicky: International and European Law (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V009 MEPS Mezinárodní právo soukromé
Název anglicky: Private International Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
PrF 6801V011 OBCP Občanské právo
Název anglicky: Civil Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
PrF 6801V014 OBPR Obchodní právo
Název anglicky: Commercial Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
PrF 6801V015 PRAC Pracovní právo
Název anglicky: Labour Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
PrF 6801V025 TEPR Teorie práva
Název anglicky: Theory of Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
PrF 6801V028 TRPR Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
PrF 6801V032 USPS Ústavní právo a státověda
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Název anglicky: International and European Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Název anglicky: Administrative and Environmental Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Název anglicky: History of the Law and Roman Law
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: polština polština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Název anglicky: Private International Law (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Název anglicky: International and European Law (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Název anglicky: Financial Law and Financial Science (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Název anglicky: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
celoživotní vzdělávání, 4 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information security
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: LL.M. in Corporate Law
mezinárodně uznávaný kurs, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LL.M. in Information and Communication Technologies
mezinárodně uznávaný kurs, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LL.M. in Information and Communications Technology Law
mezinárodně uznávaný kurs, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LL.M. Construction activities in legal and economic context
mezinárodně uznávaný kurs, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PrF ELK ELK E-learningové kurzy
Název anglicky: E-learning Courses
e-kurz, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Law
celoživotní vzdělávání mimořádné
R6805 Rig-PPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law and Legal Science
rigorózní řízení, 2 r., JUDr.

Obory:
Obory:
PrF 6805T003 PR Právo
Název anglicky: Law
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: DESP Dějiny státu a práva (History of the State and Law)
Směr: FIPR Finanční právo (Financial Law)
Směr: MPS Mezinárodní právo soukromé (International Private Law)
Směr: MPV Mezinárodní právo veřejné (International Public Law)
Směr: OBCP Občanské právo (Civil Law)
Směr: OBPR Obchodní právo (Commercial Law)
Směr: PIKT Právo informačních a komunikačních technologií (Law of information and communication technologies)
Směr: PRAC Pracovní právo (Labour Law)
Směr: PREU Právo Evropské unie (Law of the European Union)
Směr: PZIP Právo životního prostředí (Environmental Law)
Směr: RIPR Římské právo (Roman Law)
Směr: SPPR Správní právo (Administrative Law)
Směr: TEPR Teorie práva (Theory of Law)
Směr: TRPR Trestní právo (Criminal Law)
Směr: ÚSPS Ústavní právo a státověda (Constitutional Law and Theory of State)
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 19. 7. 2024 20:19