PrF OPS05 Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF OPS_ Obchodněprávní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní T. Machalovák 0/0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.2 1P
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 2-
12 kreditů

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
10 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BP501ZDiplomový seminář pro studenty oboru Obchodněprávní studia I D. Sehnálekz 0/0/05 5P
PrF:BP602ZDiplomový seminář pro studenty oboru Obchodněprávní studia II D. Sehnálekz 0/0/05 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1P
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I M. Seluckák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2Z
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2P
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3Z
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 3P
PrF:BZ409ZkPrávo obchodních korporací R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ406ZkZáklady práva životního prostředí V. Vomáčkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4-
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva P. Machálekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.8 4P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4P
PrF:BZ403KÚvod do trestního práva hmotného a procesního I J. Provazníkk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BZ404ZkVnější ekonomické vztahy EU D. Sehnálekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4P
PrF:BZ508ZkObchodní závazky J. Šilhánzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5Z
PrF:BP507ZkCenné papíry J. Kotásekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 5Z
PrF:BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II E. Brucknerovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
PrF:BZ505ZkVybrané otázky správního práva a veřejné správy P. Havlanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
PrF:BP601ZkSoutěžní právo J. Bejčekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 6P
PrF:BZ602KPrávo mezinárodního obchodu N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 6P
152 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
50 kreditů