Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

PrF OPS05 Obchodněprávní studia (dobíhající)
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF OPS_ Obchodněprávní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
4 kredity

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO106KOdborná jazyková průprava I - angličtina Š. Dillingerovák 0/0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.3 1-
PrF:BO205ZkOdborná jazyková průprava II - angličtina Š. Dillingerovázk 0/0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 2-
8 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BPD501KDiplomový úkol - závazkové právo I Z. Houdekk 0/0/0- 5P
PrF:BPD502KDiplomový úkol - korporátní právo I Z. Houdekk 0/0/0- 5P
PrF:BPD601KDiplomový úkol - závazkové právo II Z. Houdekk 0/0/0- 6P
PrF:BPD602KDiplomový úkol - korporátní právo II Z. Houdekk 0/0/0- 6P
0 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO204ZkÚvod do mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4-
PrF:BP507ZkCenné papíry J. Kotásekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BP601ZkSoutěžní právo J. Bejčekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BPD402ZkCelní správa a nepřímé daně D. Šramkovázk 0/0/0- 4-
PrF:BPI203ZkInsolvenční právo R. Rubanzk 0/0/0- 2-
PrF:BPK202ZPrávo obchodních korporací I Z. Houdekz 0/0/0- 2-
PrF:BPK302ZkPrávo obchodních korporací II R. Rubanzk 0/0/0- 3-
PrF:BPO100ZkZáklady občanského práva hmotného L. Brimzk 0/0/0- 1-
PrF:BPR401ZkRegulatorika podnikání J. Kotásekzk 0/0/0- 4-
PrF:BPZ201ZZávazkové právo I R. Rubanz 0/0/0- --
PrF:BPZ301ZkZávazkové právo II R. Rubanzk 0/0/0- 3-
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1P
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1P
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva M. Smejkalzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.8 2P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Obecné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BI201KÚvod do práva ICT I J. Míšekk 2/1/04 2-
PrF:BI301KÚvod do práva ICT II J. Míšekk 2/1/04 3-
PrF:BJ101ZkOrganizace justice J. Holaszk 0/0/0 8 hod. přednášek za semestr / 8 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BVD303ZkPrávo duševního vlastnictví R. Rubanzk 0/0/0- 3-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV203ZkEkonomie M. Svobodazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BVS403ZkSpotřebitelské právo M. Seluckázk 0/0/0- 4-
28 kreditů

MPS a evropské právo

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 5-
PrF:BO405KMezinárodní obchodní transakce I J. Valdhansk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4-
PrF:BO409ZkMezinárodní arbitráž T. Kyselovskázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4-
PrF:BO502ZkMezinárodní obchodní transakce II J. Valdhanszk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 5-
PrF:BS601KZáklady komunikace M. Blažekk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.4 4-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV502KPojišťovnické právo D. Šramkovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.6 5-
PrF:BV602KFinanční právo trestní D. Šramkovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.6 6-
PrF:BZ506KCelní právo D. Šramkovák 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
42 kreditů

Civilní právo procesní

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BJ201KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky I T. Pondikasovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 4-
PrF:BJ202ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky I T. Pondikasováz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 4-
PrF:BJ307KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky II E. Dobrovolnák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 5-
PrF:BJ308ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky II E. Dobrovolnáz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 5-
PrF:BJ407ZkCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky III J. Holaszk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 6-
PrF:BJ408ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky III J. Holasz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 6-
15 kreditů

Finanční právo

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BS601KZáklady komunikace M. Blažekk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.4 4-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV502KPojišťovnické právo D. Šramkovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.6 5-
PrF:BV602KFinanční právo trestní D. Šramkovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.6 6-
PrF:BZ506KCelní právo D. Šramkovák 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
28 kreditů