BZ405Zk Základy pracovního práva

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 2. 8:00–9:40 025, 10:00–11:40 025, Pá 5. 3. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Pá 12. 3. 18:00–19:40 025, Pá 23. 4. 14:00–15:40 038
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty rozpoznávat pracovněprávní vztahy a umět je odlišit od ostatních právních vztahů. Dále pochopit základní zásady pracovního práva, ochranu zaměstnance a jeho pracovního poměru. Umět sepsat pracovní smlouvu či jinou smlouvu, aplikovat ustanovení o náhradě škody, rozpoznat pracovní úraz.
Osnova
  • Předmět a systém pracovního práva. Vztah k jiným právním odvětvím. Pracovní poměr - základní rysy. Zásada rovného zacházení, ostatní zásady pracovního práva. SKončení pracovního poměru. Systém odpovědnosti v pracovním právu.
Literatura
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 9788071796725. info
Výukové metody
Teoretická příprava, řešení praktických příkladů aplikováním získaných teoretických poznatků, vypracování a rozbor vzorových rozhodnutí,
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Student si vytáhne dvě otázky. K absolvování zkoušky je třeba dobře zodpovědět obě.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BZ405Zk