PrF VESP09 Katastrální správa
Název anglicky: Land Registry Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní M. Štěpáníkovák 0/0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.2 1-
PrF:BZ209KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 2-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 2-
13 kreditů
Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5Z
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5Z
10 kreditů

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BM506ZDiplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I D. Sehnálekz 0/0/05 5P
PrF:BM604ZDiplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II D. Sehnálekz 0/0/05 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1-
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2Z
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I L. Dobešovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2-
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 3P
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR A. Královázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BVD004KDaňové řízení P. Mrkývkak 12/05 6-
PrF:BVD005KPrávní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 6-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
70 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BM404ZkFinance územní samosprávy I. Pařízkovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4-
PrF:BM405KVybrané otázky správního procesu J. Jurníkovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BZ403KÚvod do trestního práva hmotného a procesního I J. Provazníkk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva M. Smejkalzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.8 4-
PrF:BZ406ZkZáklady práva životního prostředí V. Vomáčkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4Z
PrF:BM505ZkZáklady správní vědy S. Skulovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 5-
PrF:BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II E. Brucknerovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
PrF:BN507KZáklady pozemkového práva I D. Židekk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 5P
PrF:BN508ZkPrávní regulace zdanění majetku M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 5-
PrF:BN605ZkZáklady pozemkového práva II D. Židekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 6P
PrF:BN606KKatastr nemovitostí I. Průchovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 6Z
68 kreditů

Povinně-volitelné předměty