BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vysvětlit formální náležitosti a metodiku zpracování diplomové práce. Student bude schopen na základě absolvování předmětu vypracovat svoji závěrečnou práci.
Osnova
  • 1. Výběr tématu 2. Formální náležitosti práce 3. Osnova práce 4. Metoda zpracování tématu 5. Práce s literaturou 6. Citace 7. Plagiátorství
Literatura
  • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-04-2013_O_citacich_dokumentu.pdf
  • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-07-2012.pdf
  • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;so=nx;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;prejit=
  • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;so=da;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;prejit=
Výukové metody
seminář a individuální konzultace s vedoucím práce, diskuse hlavních bodů diplomové práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončován zápočtem, který je udělován vedoucím diplomové práce na základě plnění harmonogramy stanoveného pro tvorbu kvalifikační práce jejím vedoucím.
Informace učitele
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/magisterske-studium/zaver-studia/kde-najit-nalezitosti-zaverecne-prace/
Časový rozvrh seminářů a individuálních konzultací si stanoví katedry samostatně, podmínky udělení zápočtu určí vedoucí práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BM506Z