BVD004K Daňové řízení

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 16. 2. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208, Pá 31. 3. 9:35–11:05 209, 11:10–12:40 209, Pá 12. 5. 13:30–15:00 209, 15:05–16:35 209
Předpoklady
( BZ101Zk Právní nauka || CBZ101Zk Právní nauka ) && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předmět daňové řízení si klade za cíl získání praktických dovedností, které student bude moci uplatnit při daňových řízeních vedených před daňovou správou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen rozumět základním termínům daňového řízení, řešit případy jednotlivých úkonů v daňovém řízení a orientovat se v oblasti správy daní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy, které se týkají daňového řízení, jakož i pojmy související;použít informace o institutech z daňového řízení, jakož i souvisejícíh institutech k jejich aplikaci; vytvořit podání související s daňovým řízením a souvisejícími instituty; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí z oblasti daňového řízení na základě fiktivně vedených řízení; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé řešení na základě fiktivně zadaných příkladů; interpretovat závěry na základě fiktivně vedených řízení.
Osnova
  • Správa daní a řízení před správcem daně. Stádia řízení před správcem daně. Otázka subsidiárního použití správního řádu v řízení před správcem daně. Praktické případy z procesů správy daní. Nalézací řízení - vyměřovací a doměřovací řízení (vztah řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání)z pohledu způsobu, forem a lhůt pro jejich podání, včetně postupu př jejich nepodání. Související instituty jako je postup k odstranění pochybností, daňová kontrola. Rozhodnutí o stanovení daně. Řízení o řádném opravném prostředku v rámci vyměřovacího a doměřovacího řízení. Odvolání proti platebnímu výměru a dodatečnému platebnímu výměru, podání odvolání, jeho náležitosti, doplňování,postup správce daně prvního stupně, postup odvolacího orgánu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Daňový řád s komentářem. Edited by Jaroslav Kobík - Alena Kohoutková. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2013. 1191 s. ISBN 9788072637690. info
  • BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ a Karel ŠIMEK. Daňový řád. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 1537 s. I. díl, II. díl, přílohy. ISBN 978-80-7357-564-9. URL info
Výukové metody
Výukovou metodou bude zvolena metoda fiktivního řízení.Studenti budou průběhu výuky zpracovávat jednotlivá podání daňových subjektů nebo úkony daňové správy.
Metody hodnocení
Semináře s diskusí a praktickými příklady. Kolokvium - semestrální práce. Na závěr kurzu bude uspořádána kolokviální rozprava nad fiktivním případem, s využitím probraných řešení, kdy student poukáže v rámci řízené diskuse na vhodnost či nevhodnost jejich uplatnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2017/BVD004K