EN

PrF:CBZ101Zk Právní nauka - Informace o předmětu

CBZ101Zk Právní nauka

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 18. 10. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, Pá 15. 11. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, Pá 13. 12. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
 • Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. Stěžejní metodologické přístupy k právu. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty.
Literatura
  povinná literatura
 • Harvánek Jaromír a kolektiv. Teorie práva. Plzeň:Vydavatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5
  neurčeno
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 9788073800239. info
 • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161. info
 • GERLOCH, Aleš, Jiří ČAPEK a Jiří BOGUSZAK. Teorie práva [Boguszak, 2003]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 323 s. ISBN 80-86395-74-X. info
 • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5. info
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Písemná zkouška se skládá z testových nebo volných otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 60%. Student musí prokázat schopnost formulovat své poznatky v základních právních pojmech. Popsat a analyzovat fungování právního řádu,interpretovat právní texty a kategorizovat právní normy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2013/CBZ101Zk