BZ504Zk Úvod do trestního práva hmotného a procesního II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Čep, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (náhr. zkoušející)
Garance
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 18:00–19:40 038, Pá 30. 10. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Pá 13. 11. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Pá 11. 12. 12:00–13:40 038
Předpoklady
( BZ403K Úvod do trest pr hmot a proc I || CBZ403K Úvod do trest pr hmot a proc I ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout základní přehled o zvláštní části trestního práva hmotného - jednotlivých skutkových podstatách, a o zvláštní části trestního řízení - jednotlivá stadia trestního řízení
Výstupy z učení
Poskytnout základní přehled o zvláštní části trestního práva hmotného - jednotlivých skutkových podstatách, a o zvláštní části trestního řízení - jednotlivá stadia trestního řízení
Osnova
 • Zvláštní část trestního zákona - hlavy I až XIII Stadia trestního řízení, zvláštnosti procesních úprav mladistvých, právnických osob
Literatura
  povinná literatura
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6. info
  doporučená literatura
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - Obecná část : multimediální učební text. 4. aktualizované a doplněné. Brno, 2015. 172 s. učebnice - 523. ISBN 978-80-210-7955-7. info
 • VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxx, 585. ISBN 9788074007323. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ504Zk