Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- program Právo a bakalářské programy, ak. rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
MPS_C
Typ
celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta
Program zajišťuje