PrF VPSkombi Veřejnoprávní studia
Název anglicky: Public Law Studies
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF VPS Veřejnoprávní studia

Veřejnoprávní studia

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 32 ECTS. Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru

Povinné předměty

1. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI01DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 --
PrF:DI01PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPS_VPPTeorie veřejného práva procesního S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPS_VSTeorie veřejného práva, veřejné správy a veřejného sektoru P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_VP1Veřejnoprávní seminář I L. Potěšilk 0/0/02 --
PrF:DS0PVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
28 kreditů
2. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI02DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 --
PrF:DI02PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP2Veřejnoprávní seminář II J. Neckářk 0/0/02 --
PrF:DOVPS_EKONEkonomický základ veřejné správy M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPS_VMPRole evropského a mezinárodního práva ve veřejném právu I. Jančářovák 0/0/04 --
27 kreditů
3. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI03DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 --
PrF:DI03PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP3Veřejnoprávní seminář III J. Hanákk 0/0/02 --
20 kreditů
4. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI04DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI04PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP4Veřejnoprávní seminář IV L. Potěšilk 0/0/02 --
21 kreditů
5. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI05DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI05PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP5Veřejnoprávní seminář V J. Neckářk 0/0/02 --
21 kreditů
6. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI06DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 --
PrF:DI06PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_VP6Veřejnoprávní seminář VI J. Hanákk 0/0/02 --
22 kreditů
7. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI07DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 --
25 kreditů
8. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI08DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty - oborová specializace

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 32 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI0V7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DI0V8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AS1Areálová studia I P. Mrkývkak 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AS2Areálová studia II P. Mrkývkak 0/0/02 --
PrF:DOVPV_AZPMezinárodněprávní a unijní aspekty ochrany životního prostředí V. Vomáčkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_DISKDiskreční pravomoc veřejné správy S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_FINFinanční gramotnost M. Svobodak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_FISKVeřejné finance - fiskální aspekty disertace E. Tomáškovák 0/0/06 --
PrF:DOVPV_HISAHistorickoprávní aspekty disertace J. Schweiglk 0/0/04 --
PrF:DOVPV_JUDJudikatura ve veřejném právu M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPV_LEGLegislativní praxe ve veřejném právu P. Mrkývkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_OZPKoncepční nástroje v ochraně životního prostředí I. Jančářovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PVPVšeobecné nástroje prevence ve veřejném právu I. Průchovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PVSPrávotvorba územní samosprávy P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_PZVSPrávní záruky ve veřejné správě J. Jurníkovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_SKVSSoudní kontrola veřejné správy P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_SPSprávní procesy ve veřejném právu S. Skulovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_STATUplatnění statistiky při řešení tématu disertační práce E. Tomáškovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TDPTeorie daňového práva M. Radvank 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TFPTeorie finančního práva P. Mrkývkak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TRESprávní trestání L. Potěšilk 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TSoPTeorie sociálního práva J. Komendovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TSPTeorie správního práva P. Průchak 0/0/04 --
PrF:DOVPV_TZPTeorie práva životního prostředí I. Jančářovák 0/0/04 --
PrF:DOVPV_VSUSVeřejná správa a územní samospráva P. Havlank 0/0/04 --
94 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Student si volí jeden z nabízených jazyků jako první jazyk - dva navazující předměty v celkovém rozsahu 4 ECTS. Dále si volí jiný jazky jako druhý - jeden předmět v rozsahu 2 ECTS. Student je povinen cizí jazyky absolvovat do konce 4. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
16 kreditů

Povinně volitelné předměty - celofakultní metodologické kurzy

Student po dohodě se školitelem zvolí nejméně jeden předmět v rozsahu 2 ECTS. Student je povinen předměty absolvovat do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DS0PVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů

Povinné předměty - individuální

Student je povinen předměty absolvovat v období od 2. do 7. semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI0INTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DI0KONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DI0PUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů