PrF ICT05 Právo informačních a komunikačních technologií
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF ICT_ Právo informačních a komunikačních technologií

Disertace - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1DIS01Zahájení přípravy disertační práce I J. Šilhánk 0/0/010 1Z
PrF:D2DIS02Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D2DIS03Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D2DIS05Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři J. Šilhánk 0/0/04 2Z
PrF:D2DIS04Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D3DIS07Příprava disertační práce I - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:D3DIS06Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:D4DIS07Příprava disertační práce II - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:D4DIS06Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:D5DIS07Příprava disertační práce III - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:D5DIS06Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:D6DIS06Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 6Z
PrF:D6DIS07Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 6Z
PrF:D7DIS08Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 7Z
PrF:D7DIS09Disertační práce I - koncept J. Šilhánk 0/0/025 7Z
PrF:D8DIS10Disertační práce II J. Šilhánk 0/030 8Z
PrF:D9DIS11Příprava na obhajobu disertační práce J. Šilhánz 0/0/0- 9Z
120 kreditů

Společný základ - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1PED01Pomocná pedagogická práce I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:D1SVZ11Základy vědecké práce I M. Večeřaz 0/0/0 5 přednášek.2 1-
PrF:D2SVZ11Základy vědecké práce II M. Večeřaz 0/0/02 2-
PrF:D2PED01Pomocná pedagogická práce II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:D3PED02Pedagogická práce I J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:D3SVZ12Aktuální otázky právní vědy a praxe I J. Šilhánz 0/1/02 3-
PrF:D4SVZ12Aktuální otázky právní vědy a praxe II J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:D4PED02Pedagogická práce II J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:D5PED02Pedagogická práce III J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:D5SVZ14Právně teoretické myšlení I M. Večeřaz 0/02 5-
PrF:D6SVZ14Právně teoretické myšlení II M. Večeřaz 0/0/02 6-
PrF:D6PED02Pedagogická práce IV J. Šilhánz 0/0/02 6-
24 kreditů

Odborné předměty povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1PIT01Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu I P. Koukalz 0/0/05 1P
PrF:D1PIT02Teorie práva informačních a komunikačních technologií I R. Polčákz 0/0/05 1P
PrF:D1PIT03eGovernment a eJustice I R. Polčákz 0/0/02 1P
PrF:D2PIT04Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu II P. Koukalz 0/05 2P
PrF:D2PIT05Teorie práva informačních a komunikačních technologií II R. Polčákz 0/05 2P
PrF:D2PIT06eGovernment a eJustice II R. Polčákz 0/02 2P
PrF:D3PIT07Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu III P. Koukalz 0/0/05 3P
PrF:D3PIT08Teorie práva informačních a komunikačních technologií III R. Polčákz 0/0/05 3P
PrF:D3PIT09Právo elektronického obchodu I J. Kotásekz 0/0/02 3P
PrF:D4PIT10Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu IV P. Koukalz 0/05 4P
PrF:D4PIT11Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV R. Polčákz 0/05 4P
PrF:D4PIT12Právo elektronického obchodu II J. Kotásekz 0/02 4P
PrF:D5PIT13Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu V P. Koukalz 0/0/05 5P
PrF:D5PIT14Teorie práva informačních a komunikačních technologií V R. Polčákz 0/0/05 5P
PrF:D5PIT15Právo elektronického obchodu III J. Kotásekz 0/0/02 5P
PrF:D6PIT17Teorie práva informačních a komunikačních technologií VI R. Polčákz 0/05 6P
PrF:D6PIT18Právo elektronického obchodu IV J. Kotásekz 0/02 6P
PrF:D6PIT16Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu VI P. Koukalz 0/05 6P
72 kreditů

Světový jazyk - povinně volitelný předmět

Student si zapíše alespoň jeden světový jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1JAZ01Angličtina I R. Šimekz 0/03 1Z
PrF:D1JAZ02Francouzština I K. Sedláčkováz 0/03 1Z
PrF:D1JAZ03Němčina I E. Šrámkováz 0/0/03 1Z
PrF:D2JAZ03Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/05 2Z
PrF:D2JAZ02Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/05 2Z
PrF:D2JAZ01Angličtina II R. Šimekzk 0/0/05 2Z
24 kreditů

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr

Student si vybírá povinně volitelné předměty tak, že celková kreditová hodnota dosáhne 240 kreditů. Při výběru a řazení kursů je třeba zohlednit charakter požadovaného plnění. U publikací je třeba počítat s tím, že uznatelná pro účely kreditového plnění je pouze publikace, která je v průběhu semestru vydána nebo přijata k publikaci (tj. student musí při plánování studia zohlednit např. redakční a recenzní lhůty recenzní lhůty). Při zařazení zahraniční stáže je rovněž třeba počítat se schvalovacími procesy (např. s výběrovým řízením pro ERASMUS).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DPVP01Příprava disertační práce - zahraniční stáž J. Šilhánk 0/0/04 3-
PrF:DPVP02Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR J. Šilhánk 0/04 3-
PrF:DPVP03Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) J. Šilhánk 0/04 4-
PrF:DPVP04Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) J. Šilhánk 0/04 4-
PrF:DPVP05Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury J. Šilhánk 0/02 5-
PrF:DPVP06Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku J. Šilhánk 0/02 6-
20 kreditů

Státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DPITSDZStátní doktorská zkouška J. ŠilhánSDzk 0/0/0- 8P
0 kreditů