PrF MSkombi Mezinárodněprávní studia
Název anglicky: doplnit
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF MS Mezinárodněprávní studia

Povinné předměty - individuální

Předměty Internacionalizace, Prezentace na konferenci a Odborná publikace A,B,C je student povinen absolvovat v období od 2.do 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
160 kreditů

Povinné předměty - oborový základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOMPS_IPInterpretace mezinárodního práva, práva EU a cizího práva D. Sehnálekz 0/0/04 1-
PrF:DOMPS_MPOTransnacionální právo mezinárodního obchodu N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 2-
PrF:DOMPS_MSMezinárodní smlouvy V. Týčz 0/0/04 1-
PrF:DOMPVV_VPSVztahy mezi právními systémy (vnitrostátní, mezinárodní, unijní) J. Malenovskýz 6/0/04 2-
16 kreditů

Povinné předměty - společný celofakultní základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 1-
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 1-
4 kredity

Povinně volitelné předměty - celofakultní metodologické kurzy

Student po dohodě se školitelem zvolí předměty nejméně v rozsahu 4 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazky

Student si volí jeden z nabízených jazyků - tj. dva navazující předměty v celkovém rozsahu 4 ECTS. Student je povinen předmět cizí jazyk absolvovat do konce 4. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty - oborová specializace

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 32 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOMPS_IPInterpretace mezinárodního práva, práva EU a cizího práva D. Sehnálekz 0/0/04 --
PrF:DOMPS_MPOTransnacionální právo mezinárodního obchodu N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 --
PrF:DOMPSV_DMPDoktrína mezinárodního práva soukromého do 19. století včetně T. Kyselovskáz 0/0/04 2-
PrF:DOMPSV_IP1Instituty mezinárodního práva soukromého I. N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 1-
PrF:DOMPSV_IP2Instituty mezinárodního práva soukromého II. N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 2-
PrF:DOMPSV_IPPInstituty mezinárodního práva procesního K. Drličkováz 0/0/04 3-
PrF:DOMPSV_KMZKolizní problematika mimosmluvních závazků J. Valdhansz 0/0/04 4-
PrF:DOMPSV_KZKolizní problematika smluvních závazků N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 3-
PrF:DOMPSV_MPSDoktríny a přístupy v mezinárodním právu soukromém N. Rozehnalováz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 4-
PrF:DOMPSV_MRRDoktrinální přístupy k mezinárodnímu rozhodčímu řízení K. Drličkováz 0/0/04 4-
PrF:DOMPSV_PDVPrávo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé T. Kyselovskáz 0/0/04 4-
PrF:DOMPSV_VZ1Veřejný zájem v mezinárodním právu soukromém a procesním I. J. Valdhansz 0/0/04 5-
PrF:DOMPSV_VZ2Veřejný zájem v mezinárodním právu soukromém a procesním II. J. Valdhansz 0/0/04 6-
PrF:DOMPVV_ODPOdpovědnost, vynutitelnost a sankce v mezinárodním právu, použití síly v mezinárodním právu Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOMPVV_ORGPrávo mezinárodních organizací (klasické organizace a EU), vztah mezinár. práva a práva EU V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOMPVV_OZPOchrana základních práv v mezinárodním měřítku K. Uhlířováz 0/0/04 --
PrF:DOMPVV_PRPrameny, subjekty, suverenita, subjektivita V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOMPVV_SPŘešení sporů v mezinárodním právu, mezinárodní soudnictví Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOMPVV_VPSVztahy mezi právními systémy (vnitrostátní, mezinárodní, unijní) J. Malenovskýz 6/0/04 --
PrF:DOPEUV_AUTPovaha práva EU jako nadstátního práva, jeho autonomie, prameny V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOPEUV_EIEkonomická integrace - jednotný vnitřní trh F. Křepelkaz 6/0/04 --
PrF:DOPEUV_LEULegislativa EU a její propojení s národním právem F. Křepelkaz 0/0/04 --
PrF:DOPEUV_MUMěnová unie F. Křepelkaz 0/0/0 1 přednáška, 1 seminář.4 --
PrF:DOPEUV_NOInterakce práva EU s vnitrostátním právem členských států- aplikace národními orgány V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOPEUV_NPPNástroje prosazování práva EU, soudní systém EU D. Sehnálekz 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 --
PrF:DOPEUV_ODVOchrana duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku R. Charvátz 0/0/04 --
PrF:DOPEUV_VOPVnější obchodní politika D. Sehnálekz 0/0/04 --
PrF:DOPEUV_ZPOchrana základních práv v unijním měřítku K. Uhlířováz 0/0/04 --
112 kreditů