PrF TDPprez Teorie a dějiny práva
Název anglicky: Theory and history of law
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF TDP Teorie a dějiny práva

Teorie a dějiny práva

Teorie a dějiny práva

Povinné předměty
1. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 --
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
18 kreditů
2. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 --
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 --
17 kreditů
3. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 --
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 --
18 kreditů
4. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 --
19 kreditů
5. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 --
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 --
19 kreditů
6. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 --
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 --
20 kreditů
7. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 --
25 kreditů
8. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 --
20 kreditů
Povinně volitelný předmět - oborová specializace

Volitelné předměty podle ISP - nejméně v rozsahu 30 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOTPV_AJ1Analytická jurisprudence I. T. Sobekz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_AJ2Analytická jurisprudence II. T. Sobekz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_CD18Historickoprávní metody J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_CD38České a čsl. právní dějiny 1918 - 1938 J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_CD45České a čsl. právní dějiny 1938 - 1945 J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_CD89České a čsl. právní dějiny 1945 - 1989 J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_CLS1Critical Legal Studies I. M. Škopz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_EMP1Emiprical Legal Studies I. T. Smejkalováz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_EMP2Emipirical Legal Studies II T. Smejkalováz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_ETIPrávní etika M. Haplaz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_LAW1Law and Humanities I. M. Štěpáníkováz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_LAW2Law and Humanities II. M. Štěpáníkováz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_LPTeorie lidských práv M. Haplaz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_OPDObecné právní dějiny L. Vojáčekz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_PRPPrameny římského práva P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_PVPrávní vývoj po roce 1989 J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_RPOŘímské právo obligační P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_RPRŘímské právo rodinné P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_RPVŘímské právo věcné a dědické P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_RRPRecepce římského práva P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_RVERŘímské právo veřejné P. Salákz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_SaPStát a právo do roku 1918 J. Tauchenz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_TP1Nové trendy teorie práva I. T. Sobekz 0/0/06 --
PrF:DOTPV_TP2Nové trendy teorie práva II. T. Sobekz 0/0/06 --
144 kreditů
Povinné předměty - individuální

Předměty je student povinen absolvovat v období do 2. do 7. semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů
Povinné předměty - oborový základ

Student si povinně zvolí jeden z následujících dvou předmětů podle svého výzkumného zaměření. Student je povinen předměty absolvovat do konce 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOTDP_PMMetodologie právního myšlení M. Škopz 0/0/09 --
PrF:DOTDP_PVHistorický vývoj právní vědy J. Tauchenz 0/0/09 --
18 kreditů
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Student si volí jeden z nabízených jazyků - tj. dva navazující předměty v celkovém rozsahu 4 ECTS. Student je povinen předmět Cizí jazyk absolvovat do konce 4. semestru. A vedle toho si může ještě vybrat druhý cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSDSPADruhý jazyk - Španělština V. De Azevedo Camachok 0/0/02 1-
20 kreditů
Povinně volitelné předměty - celofakultní metodologické kurzy

Student po dohodě se školitelem zvolí předměty nejméně v rozsahu 4 ECTS. Student je povinen předměty absolvovat do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
10 kreditů