PrF MPS05 Mezinárodněprávní obchodní studia
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF MPS_ Mezinárodněprávní obchodní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní M. Štěpáníkovák 0/0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.2 1P
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 2P
8 kreditů

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO106KOdborná jazyková průprava I - angličtina H. Kallusk 0/0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.3 1P
PrF:BO205ZkOdborná jazyková průprava II - angličtina H. Kalluszk 0/0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 2P
8 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO506ZDiplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia I D. Sehnálekz 0/0/05 5P
PrF:BO605ZDiplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia II D. Sehnálekz 0/0/05 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1P
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2P
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2P
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I L. Dobešovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2Z
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3Z
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BO204ZkÚvod do mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2Z
PrF:BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3P
PrF:BO306ZkVnitřní trh EU F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3Z
PrF:BO307ZkHospodářské politiky EU F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3P
PrF:BO405KMezinárodní obchodní transakce I J. Valdhansk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4P
PrF:BO407ZkMezinárodní ekonomické právo N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 4Z
PrF:BZ404ZkVnější ekonomické vztahy EU D. Sehnálekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4P
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva M. Smejkalzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.8 4P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4P
PrF:BZ403KÚvod do trestního práva hmotného a procesního I J. Provazníkk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4P
PrF:BO408ZkDopravní a přepravní právo F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4P
PrF:BO409ZkMezinárodní arbitráž N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4P
PrF:BO502ZkMezinárodní obchodní transakce II J. Valdhanszk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 5P
PrF:BO505ZkMezinárodní soudnictví T. Kyselovskázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 5P
PrF:BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II E. Brucknerovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5P
PrF:BZ506KCelní právo D. Šramkovák 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5P
PrF:BO604ZkMezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví V. Týčzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 6P
147 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR A. Královázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 5-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV603KKontraktace v mezinárodním obchodě N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 6-
68 kreditů