PrF MPS05 Mezinárodněprávní obchodní studia
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF MPS_ Mezinárodněprávní obchodní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní T. Machalovák 4/0/02 1P
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/8/04 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 2P
7 kreditů

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO106KOdborná jazyková průprava I - angličtina H. Kallusk 0/10/03 1P
PrF:BO205ZkOdborná jazyková průprava II - angličtina H. Kalluszk 0/10/05 2P
8 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BO506ZDiplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia I D. Sehnálekz 0/0/03 5P
PrF:BO605ZDiplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia II D. Sehnálekz 0/01 6P
4 kredity

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka J. Harvánekzk 12/0/07 1Z
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy K. Šimáčkovázk 12/06 1P
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 12/0/07 1Z
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 16/0/08 2P
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 12/0/06 2P
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I M. Seluckák 12/0/07 2Z
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 12/0/07 3Z
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 12/0/07 3P
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 12/0/07 3P
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 12/0/07 3P
PrF:BO204ZkÚvod do mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovázk 12/0/03 2Z
PrF:BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 12/0/03 3P
PrF:BO306ZkVnitřní trh EU F. Křepelkazk 12/0/03 3Z
PrF:BO307ZkHospodářské politiky EU F. Křepelkazk 12/0/03 3P
PrF:BO405KMezinárodní obchodní transakce I J. Valdhansk 12/0/03 4P
PrF:BO407ZkMezinárodní ekonomické právo N. Rozehnalovázk 12/0/04 4Z
PrF:BZ404ZkVnější ekonomické vztahy EU D. Sehnálekzk 12/0/05 4P
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva M. Galvaszk 12/0/08 4P
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 12/0/06 4P
PrF:BZ403KÚvod do trestního práva hmotného a procesního I J. Provazníkk 12/0/06 4P
PrF:BO408ZkDopravní a přepravní právo F. Křepelkazk 12/0/03 4P
PrF:BO409ZkMezinárodní arbitráž N. Rozehnalovázk 12/0/03 4P
PrF:BO502ZkMezinárodní obchodní transakce II J. Valdhanszk 12/0/08 5P
PrF:BO505ZkMezinárodní soudnictví T. Kyselovskázk 12/0/08 5P
PrF:BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II E. Brucknerovázk 12/07 5P
PrF:BZ506KCelní právo D. Šramkovák 12/07 5P
PrF:BO604ZkMezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví V. Týčzk 12/04 6P
153 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 12/0/05 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 12/0/05 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR Z. Koudelkazk 12/05 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 12/05 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 12/0/05 3-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 5-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 12/05 2-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 12/05 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 12/05 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 12/0/05 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BV603KKontraktace v mezinárodním obchodě N. Rozehnalovák 12/05 6-
68 kreditů