Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Senior Officer of Justice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Administrative Law
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Public Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Financial Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Security Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Land Registry Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Administrative Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Law
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Law
magisterský prezenční
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Law
rigorózní řízení
Název anglicky: Intellectual Property Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Intellectual Property Law (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Intellectual Property Law (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Comparative Company, Foundation and Trust Law (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Legal Theory and Public Affairs
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Legal theory and Public Affairs
doktorský prezenční
Název anglicky: Legal theory and Public Affairs
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Comparative Constitutional Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Comparative Constitutional Law (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský prezenční
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Law of Information and Communication Technologies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (kombinovaný)
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6804 B-PSP Právní specializace
Název anglicky: Legal Specializations
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Commercial Law Studies
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Senior Officer of Justice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
B6807 B-VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Policy
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 8. 2011 – 31. 12. 2024
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
N6807 N-VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Policy
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2022
Název anglicky: Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2022
M6805 M-PPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law and Legal Science
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Law
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Název anglicky: Theoretical Legal Sciences (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: History of the Law and Roman Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International and European Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Private International Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Civil Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Commercial Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Labour Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Administrative and Environmental Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theory of Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Criminal Law
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: polština polština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Private International Law (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International and European Law (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Financial Law and Financial Science (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Private International Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Civil Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Commercial Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Labour Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theory of Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Criminal Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Constitutional Law and Theory of State
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International and European Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Administrative and Environmental Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: History of the Law and Roman Law
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Financial Law and Financial Science
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: polština polština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Private International Law (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International and European Law (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Financial Law and Financial Science (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 5. 2020
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Název anglicky: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
celoživotní vzdělávání, 4 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information security
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: LL.M. in Corporate Law
mezinárodně uznávaný kurs, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LL.M. in Information and Communication Technologies
mezinárodně uznávaný kurs, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LL.M. in Law and Estate
mezinárodně uznávaný kurs, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: LLM in Corporate Law
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 8. 2005 – 31. 8. 2024
Název anglicky: MPA - Master of Public Administration
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2008 – 31. 8. 2024
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Summer School
tematické vzdělávání organizované formou soustředění, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
R6805 Rig-PPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law and Legal Science
rigorózní řízení, 2 r., JUDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Law
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: DESP Dějiny státu a práva (History of the State and Law)
Směr: FIPR Finanční právo (Financial Law)
Směr: MPS Mezinárodní právo soukromé (International Private Law)
Směr: MPV Mezinárodní právo veřejné (International Public Law)
Směr: OBCP Občanské právo (Civil Law)
Směr: OBPR Obchodní právo (Commercial Law)
Směr: PIKT Právo informačních a komunikačních technologií (Law of information and communication technologies)
Směr: PRAC Pracovní právo (Labour Law)
Směr: PREU Právo Evropské unie (Law of the European Union)
Směr: PZIP Právo životního prostředí (Environmental Law)
Směr: RIPR Římské právo (Roman Law)
Směr: SPPR Správní právo (Administrative Law)
Směr: TEPR Teorie práva (Theory of Law)
Směr: TRPR Trestní právo (Criminal Law)
Směr: ÚSPS Ústavní právo a státověda (Constitutional Law and Theory of State)
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 23. 6. 2019 22:19