EN

PrF:BT504Zk Mezinárodně právní ochrana LP - Informace o předmětu

BT504Zk Mezinárodně právní ochrana lidských práv

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 13:30–15:00 030, 15:05–16:35 030, 16:40–18:10 030, Pá 26. 10. 9:35–11:05 034, 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvětlit základy mezinárodněprávní ochrany lidských práv na příkladu Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950. Studenti by po absolvování měli rozumět evropskému a mezinárodnímu systému ochrany lidských práv; měli by být schopni interpretovat některá ustanovení úmluvy; dále by měli znát základní judikaturu ESLP.
Osnova
  • Vybraná témata: 1. Povaha a účel Evropské úmluvy o lidských právech (výklad) 2. Lidská práva a lidské hodnoty 3. Jurisdikce smluvních stran a lidská práva 4. Některá práva a jejich charakter 5. Právo nebýt mučen 6. Právo na osobní svobodu 7. Právo na spravedlivý proces 8. Právo na soukromí a rodinný život 9. Svoboda projevu 10.Individuální a mezistátní stížnosti 11.Řešení případu
Literatura
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
  • REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Vyd. 1. Praha: Orac, 2002. 263 s. ISBN 80-86199-57-6. info
  • ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. viii, 80. ISBN 8071791334. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Zpracování písemné práce, analýza modelového případu dotýkajícího se práv podle Úmluvy. Hodnocení bude založeno na posouzení schopnosti pracovat s prameny a interpretovat jednotlivá ustanovení. Max. počet bodů deset - k úspěšnému zvládnutí je třeba získat 4 body.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.